„Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

21 wrzesień 2022

W dniach 12.09.2022 r. - 16.09.2022 r. nasza szkoła podjęła działania w ramach „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych". Akcja była zorganizowana pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Jej celem było przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

W ramach lekcji przyrody, biologii i chemii przeprowadzone zostały lekcje w oparciu o materiały przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzieci oglądały film edukacyjny, dyskutowały oraz wykonywały plakaty. Na świetlicy szkolnej przeprowadzono zajęcia na temat właściwych zachowań zdrowotnych.

Wychowawcy klas zorganizowali pogadanki na godzinach wychowawczych. W akcję włączyła się również pani pielęgniarka, która przekazywała informacje w najmłodszych klasach.

Na korytarzu szkolnym zaprezentowano gazetkę informacyjną na temat wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym. Materiały i ulotki przekazane przez Główny Inspektorat Sanitarny wyświetlały się również na e-gazetce dzięki czemu rodzice uczestniczący w tych dniach w zebraniach mogli również zobaczyć prezentowane treści.