ZASADY PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OD 4 MAJA 2021r.

29 kwiecień 2021

Zgodnie z decyzją Rządu RP od dnia 4 maja 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole. 

Jednocześnie przypominamy, że na terenie placówki nadal obowiązują procedury dotyczące reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.