Dyrekcja

01 wrzesień 2018

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie

 

 

 

Dyrektor mgr Małgorzata Barańska

 

 

 

Wicedyrektor mgr Agnieszka Regulska