ROZPOCZĘCIE ROKU W PRZEDSZKOLU

27 sierpień 2021

1 września 2021r. zapraszamy wszystkie dzieci do naszego przedszkola.

Rodzice przyprowadzają dzieci do godziny 8.30.

Do przedszkola wchodzą tylko dzieci, które są odbierane od rodziców przy wejściu do szatni przez panie woźne oddziałowe.

W pierwszym dniu należy zaopatrzyć dziecko w ubranka do zmiany w podpisanym woreczku.

 

Dnia 1 września 2021r. o godzinie 16.30 odbędą się zebrania rodziców z wychowcami grup.

W czasie zebrań zostanie omówiona przez wychowawców  organizacja pracy przedszkola.