Podziękownie grupie "Rybki" za listowną korespondencję

20 maj 2021

W grupie Mądre Sowy dzieci uczestniczyły w wymianie listów z Przedszkolem Twórczy Maluch w Katowicach. Dzisiaj napisaliśmy już ostatni list do naszych przyjaciół. Nasze dzieci już niedługo rozpoczynają przygodę w pierwszej klasie, więc postanowiliśmy pożegnać się z naszymi kolegami i koleżankami. Podziękowaliśmy przedszkolakom i ich opiekunom za piękne listy, które w tym roku szkolnym otrzymaliśmy. Dzieci narysowały ilustracje dla swoich kolegów i koleżanek, a panie nauczycielki pomogły nam w napisaniu listu. Dłonie odbite na liście to jedno życzenie, które przesyłamy dla naszych listowych przyjaciół. Życzymy Grupie Rybki samych sukcesów i słonecznych dni spędzonych w przedszkolu.