Zabawy badawcze

16 grudzień 2020

Zabawy badawcze

 


Wiek przedszkolny charakteryzuje naturalna chęć poznawania świata. Dzieci już od najmłodszych lat są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się poprzez działanie, zbierają swoje doświadczenia zaspakajając tym samym zainteresowanie otaczająca rzeczywistością. Jednym ze sposobów zaspokojenia ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty. Przyczyniają się one do wszechstronnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętność myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania, planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań a tym samym poszerzają horyzonty myślowe małych badaczy. Rozwiązując problem różnymi metodami, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków oraz formułowania wniosków. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, stając się tym samym wstępem do zdobywania w kolejnych etapach edukacji. Z tego też powodu w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „Mali badacze”. Koniec lata, złota jesień, początek zimy pozwoliła odkryć dzieciom działanie wiatru, właściwości wody, tonięcie i pływanie różnorodnych przedmiotów, zjawisko parowania wody i jej skraplanie. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły zabawy i doświadczenia z magnesami, szpilkami, spinaczami, rybkami jak również możliwością przyciągania balonem, linijką po naelektryzowaniu. Wychowankowie oglądali kolory światła, manipulowały światłem tak by powstawały cienie zgromadzonych przedmiotów. Poznawały właściwości gleby, kory drzew, liści oraz papieru. Dowiedziały się, że woda zmienia stan skupienia pod wpływem temperatury i przybiera kształt naczynia. Zabawy i zajęcia badawcze poszerzyły wiedzę dzieci na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz przyczyniły się do umiejętności prowadzenia obserwacji, doświadczeń i wyciągania wniosków.