Zajęcia umuzykalniające w grupie Tygryski

25 październik 2020

Zajęcia umuzykalniające 

 

W grupie Tygryski w ramach zajęć umuzykalniających z Panią Angelika Czaplą dzieci poznawały instrumenty muzyczne. Pierwsze kroki gry małych artystów rozpoczynaliśmy na poznaniu wyglądu dzwonków chromatycznych i rurek bub-bum. Omówieniu kształtu, wielkości i osłuchaniu się z dźwiękiem jaki wydają. Potem nastąpiła prezentacja piosenki „Była sobie żabka mała” i wspólne próby gry na instrumentach. Dzieci z uwagą i zainteresowaniem brały czynny udział w zajęciach. Potencjał naszych podopiecznych jest bardzo duży. Będziemy ćwiczyć i zapałem obserwować postępy dzieci.