Konkurs Gminny Bezpieczny przedszkolak

14 czerwiec 2019

Bezpieczny Przedszkolak

Już od najmłodszych lat staramy się uświadamiać dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić w ich najbliższym otoczeniu. Bardzo ważne jest zapoznanie dzieci ze sposobem radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, wzbudzenie w nich czujności w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń, a zatem pragniemy wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności i nawyki bezpiecznego postępowania w życiu. Po całorocznej pracy czas na podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności dlatego 10 czerwca bieżącego roku odbył się w naszym przedszkolu Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w którym więzły udział 4 drużyny z zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Dzieci prawidłowo rozwiązywały zagadki, quiz, numery alarmowe. Znały znaczenie znaków drogowych, potrafiły w logiczną całość ułożyć przebieg różnych niebezpiecznych zdarzeń. Wiedziały do czego służą ukryte sprzęty ratujące życie. W czasie prezentowania scenki wszystkie drużyny wykazały się znajomością zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli wodnych, słonecznych, jazdy na hulajnodze, na rowerze a w razie przykrego zdarzenia potrafiłyby wezwać odpowiednie służy do udzielenia pomocy. Drużyny aktywnie uczestniczyły w konkursie i komisja wszystkim przyznała nagrody i dyplomy, które wręczono na zakończenie. Jesteśmy dumni z wiedzy naszych przedszkolaków.