Współpraca szkół w ramach programu Erasmus+ KA229 - informacje ogólne o projekcie "Maths as a window to the world"

23 wrzesień 2019

erasmus

1 września 2019 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie rozpoczął realizację dwuletniego projektu  "Maths as a window to the world" ("Matematyka oknem na  świat"), który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Współpraca szkół.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie jest szkołą koordynującą, koordynatorem projektu jest Katarzyna Nawrot, a szkołami partnerskimi są:

  • Escola Torre Barona - HISZPANIA 
  • IC "G. Pagoto" - WŁOCHY  (SYCYLIA)
  • Agrupamento de Escolas de Pedome - PORTUGALIA

 Wysokośc dotacji dla strony polskiej wynosi 35 296,00 EUR. Łączna wartość dotacji dla czterech szkół wynosi 119 356,00 EUR.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie kompetencji matematycznych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi ICT, kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej.

W szczególności:

-rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów między innymi poprzez tworzenie własnych aplikacji, krzyżówek i ćwiczeń interaktywnych, gier i programów w Scratch, animowanych prezentacji na temat matematyków lub innych uczonych, komiksów,
-poznanie różnych aspektów i zastosowań matematyki w nauce i życiu codziennym,
-kształcenie umiejętności algorytmicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
-doskonalenie umiejętności stosowania zasad i twierdzeń matematycznych do rozwiązania problemów, argumentowania,
-doskonalenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii i narzędzi ICT podczas uczenia się matematyki,
-poprawienie umiejętności osobistych w celu ułatwienia komunikacji ponad granicami,
-rozwój motywacji uczniów do nauki matematyki,
-rozwój motywacji uczniów do nauki języka angielskiego,
-kształtowanie umiejętności pracy w zespole,
-podążanie za nowoczesnymi trendami w edukacji, poznanie innowacyjnych metod i form nauczaniu,
-zwiększenie mobilności międzynarodowej uczniów i nauczycieli
-kształtowanie europejskiego wymiaru szkół,
-poznanie kultury, zwyczajów i zabytków danego regionu, kraju.