Świetlica szkolna

swietlica

 

 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach:

 
poniedziałek  wtorek   środa   czwartek  piątek
7.00 -16.00
7.00 -16.00
7.00 -16.00
7.00 -16.00
7.00 -16.00

 

Plan zajęć dnia – świetlica szkolna:

7.00 - 8.00     Zajęcia w kącikach tematycznych.

Gry i zabawy umysłowe.
Rozmowy w kręgu.
Prace plastyczne.

8.00- 12.00     Zajęcia umysłowe.

Realizacja planu dydaktycznego.
Rozmowy w kręgu.
Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek.
Czytanie książek i prasy dziecięcej.

12.00 - 14.00     Zajęcia plastyczno- techniczne.

Wykonywanie prac o tematyce zgodnej z planem dydaktycznym.
Wspólne wykonywanie gazetki.

14.00-15.00    Czas na zabawę, relaks i małe co nieco.
Gry stolikowe.
Zabawy ruchowe przy muzyce dziecięcej.
Budowle z klocków piankowych.
Słuchanie muzyki  relaksacyjnej.
Spożywanie posiłku.

od 15.00   Czas na prace domowe.

Odrabianie prac domowych.
Pomoc uczniom w wykonywaniu zadań.
Korzystanie ze środków audiowizualnych – oglądanie filmów i bajek edukacyjnych.

   

Świetlica w naszej szkole to miejsce, w którym dzieci oczekujące na swoich rodziców, bądź opiekunów, mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas. Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się stworzyć dzieciom warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy, aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań. Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Nasza świetlica jest wyposażona w gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne z których chętnie dzieci korzystają.

Poprzez zajęcia plastyczne,techniczne dzieci rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, sprawność manualną. Dużym walorem dekoracyjnym naszej świetlicy są prace plastyczne wykonane przez dzieci i eksponowane na bieżąco w sali świetlicy.