Podręczniki

PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

W roku szkolnym 2023/2024 Rodzice uczniów klas I-VIII zakupują tylko  podręczniki i karty pracy do Religii według ponizszego wykazu.

Pozostałe podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klas I-VIII są finansowane przez Ministerstwo Oświaty i będą rozdane uczniom we wrześniu.

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

KLASA TYTUŁ AUTOR WYDAWNICTWO
I "Poznaję Boży świat" - podręcznik ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,
Jedność
II "Odkrywam królestwo Boże" - podręcznik ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,
Jedność
III "Poznaję Jezusa"
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Elżbieta Kondrak
J. Czerkawski
Jedność
IV "Odkrywam życie z Jezusem"
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,
Jedność
V "Szczęśliwi, którzy szukają prawdy""
podręcznik + zeszyt ćwiczeń

ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,
Jedność
VI "Szczęśliwi,którzy odkrywają piękno"
podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,

Jedność
VII "Szczęśliwi, którzy czynią dobro" - podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,
A. Sętorek
Jedność
VIII "Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość" - podręcznik + zeszyt ćwiczeń
ks. dr Krzysztof Mielnicki,
Elżbieta Kondrak,

Jedność