Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2022r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2022 r.
 Zakończenie I semestru  31 stycznia 2023r.
 Ferie zimowe  16 - 29 stycznia 2023r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  6 - 11  kwietnia 2023 r.
 Egzamin ósmoklasisty

 23 maja 2023r. - język polski
 24 maja 2023r.- matematyka
 25 maja 2023r. - język obcy nowożytny

 Zakończenie roku szkolnego
 23 czerwca 2023 r.
 Ferie letnie

 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI OPIEKUŃCZE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

31 października 2022r. - poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych

2 maja 2023r.

23, 24, 25 maja 2023r. (egzaminy ósmoklasisty)

1 czerwca 2023r. Dzień Dziecka

9 czerwca 2023r. dzień po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka  nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 - 16.00.