Spektakularny sukces Zosi Kiciak

19 kwiecień 2022

Spektakularny sukces Zosi – uczennicy Szkoły Podstawowej im. A. Szklarskiego w Sarnowie

 

            Zosia Kiciak to uczennica klasy 8a. Z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie związana jest od przedszkola. Nauczycielki wspominają Zosię jako dziecko samodzielne, które zawsze miało swoje zdanie. Uczennica często powtarzała słowa: „ Wszystko sama”. Jak widać, od najmłodszych lat dziewczynce sprawiało niesamowitą radość samodzielne rozwiązywanie jakiegoś problemu. Ta cecha charakteryzuje Zosię  do dziś.

            W czasie II etapu edukacyjnego dała się poznać  jako osoba niezwykle odpowiedzialna, która potrafi nawet porażkę przekuć w sukces. Od najmłodszych klas uczennica uczestniczyła w wielu różnorodnych konkursach na wszystkich szczeblach, a dyplomami z jej osiągnięciami można by wykleić dość pokaźną ścianę. Jednak dopiero w klasie ósmej udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego i matematyki przyniósł Zosi spektakularny sukces. Uczennica od dawna interesuje się matematyką. Jak twierdzi, chce związać swoją przyszłość właśnie z tym przedmiotem. Pod kierunkiem pani Katarzyny Nawrot nieprzypadkowo została finalistką w/w konkursu z matematyki.  Z języka polskiego natomiast uzyskała tytuł laureata, co pozwoli jej na zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Przygotowujący ją nauczyciel – Wioletta Mokosa – twierdzi, że sukces Zosi to wypadkowa wielu czynników: ponadprzeciętnej  inteligencji, logicznego myślenia i umiejętności wyciągania trafnych wniosków, systematyczności, ustawicznego kształcenia. Bez wątpienia do sukcesu przyczyniły się też: wiara we własne siły, holistyczne podejście do nauki, ale i szerokie zainteresowania, pokora w stosunku do wiedzy czy cierpliwość. Ponadto Zosia potrafi opanować emocje w sytuacjach stresogennych, myśleć szybko i precyzyjnie odpowiadać na pytania. Wie, że pozytywne myślenie przybliża człowieka do celu. Nie szuka problemów, tylko rozwiązań. Wszystkie wyżej wymienione cechy przyczyniły się bez wątpienia do sukcesu Zosi, która nie zamierza „osiąść na laurach”, bo przed nią kolejne wyzwania. Ciesząc się z osiągnięć ósmoklasistki, życzymy jej dalszych zwycięstw. GRATULACJE ZOSIU!!!

zosia kiciak

                                                                                              Dyrektor, nauczyciele i personel

                                                                                              ZSP nr 2 w Sarnowie