Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Mały OKR”

14 kwiecień 2022

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Mały OKR”

Paulina Knapik, uczennica klasy 4a zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Mały OKR”.

Paulina przeszła eliminacje gminne i reprezentowała naszą gminę na szczeblu wojewódzkim.

W tym roku wyjątkowo, ze względu na pandemię, konkurs zorganizowano w formie prezentacji on-line. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować i przesłać organizatorom nagrania ze swoimi występami.

Po przesłuchaniu 39 uczestników, jury wyłoniło laureatów, podkreślając jednocześnie duże zaangażowanie ze strony młodych artystów oraz ich opiekunów.

Paulina zaprezentowała fragment prozy z książki „Mikołajek” oraz wiersz Juliana Tuwima „Dwa wiatry”

Konkurs jest wpisany na listę konkursów, które są dodatkowo punktowane się przy rekrutacji do szkoły średniej.

Gratulujemy!!!