IV Powiatowy Konkurs Dziennikarski pt. „Współczesny patriotyzm. Tradycja”.

20 grudzień 2021

IV Powiatowy Konkurs Dziennikarski pt. „Współczesny patriotyzm. Tradycja”.

Uczniowie ZSP nr 2 kolejny raz zdobyli nagrody w konkursie dziennikarskim.

Tegoroczna edycja konkursu odnosiła się do tradycji. Uczniowie naszej szkoły przygotowali wywiady prasowe, felietony oraz wywiady telewizyjne, w których zmierzyli się z tematyką tradycji, zarówno tej w ujęciu „małych ojczyzn oraz tradycji wspólnej dla całego narodu.

Jury oceniało posługiwanie się przez uczestników ładną literacką polszczyzną, dogłębną znajomość opisywanej tematyki, dziennikarską dociekliwość i kreatywność.

Uczestnicy wykazali się też dobrą znajomością form dziennikarskich, najczęściej wybierano formę wywiadu i felietonu, stosując ich zasady konsekwentnie i poprawnie.

Prace form prasowych jury oceniało w kategoriach wiekowych: klasy od IV do VI szkół podstawowych oraz klasy VII i VIII szkół podstawowych i szkoły średnie. Osobną kategorię stanowiło nagranie video (forma wywiadu).

 

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Forma prasowa, klasy VII – VIII, szkoły ponadpodstawowe

I miejsce-Aleksy Poręba, uczeń klasy 7 b

Wyróżnienie-Marcel Sobolewski, uczeń klasy 7 b

Forma video

I miejsce- Paulina Knapik, uczennica klasy 4 a

 

Gratulujemy!