Powiatowy Konkurs Dziennikarski

21 grudzień 2020

Aleksandra Liebich- laureatką Powiatowego Konkursu Dziennikarskiego

Aleksandra Liebich, uczennica klasy VI a uzyskała I miejsce w III Powiatowym Konkursie Dziennikarskim pt. „Współczesny patriotyzm. Pamięć i codzienność”. Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu artykułu prasowego odnoszącego się do patriotyzmu w kontekście przypadających na 2020 rok okrągłych rocznic historycznych: 80 rocznicy tragedii katyńskiej, 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej, 100 Rocznicy bitwy warszawskiej, czy 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II lub zwrócenie uwagi na codzienność życia w dobie pandemii i wyzwania z tym związane: postawy służb medycznych, wojska, policji.

Ola w swojej wypowiedzi odniosła się do patriotyzmu okazywanego w czasach pokoju.

 W tym samym konkursie, Piotr Kozik, uczeń klasy VIII b otrzymał wyróżnienie. W dorobku Piotra to kolejna nagroda przyznana mu za jego dokonania literackie.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom!!!