OPŁATY I NUMERY KONT

23 lipiec 2018

OPŁATY ZA POSIŁKI

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego

- obiad jednodaniowy - 5,00 zł

 

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka

- 2 posiłki - śniadanie + obiad - 6,00 zł

- 3 posiłki - śniadanie + obiad + podwieczorek - 7,00 zł

 

Opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu i w szkole należy wpłacać przez zakładkę e-Skarbnik w e-dzienniku Librus.

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie

42-512 Psary, ul. Szkolna 5

nr konta: 90 8438 0001 0022 3530 2000 0050

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę/grupę oraz miesiąc.

 

OPŁATA ZA  SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIECKIEM  W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM CZAS REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ  W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ PRZEZ RADĘ GMINY PSARY

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie

42-512 Psary, ul. Szkolna 5

nr konta: 69 8438 0001 0022 3530 2000 0040 

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc.

 

Miesięczne informacje o kwocie do zapłaty znajdują się w zakładce e-Skarbnik w e-dzienniku Librus.

 

Od 1 stycznia 2017r. rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), ponoszą tylko opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu.