TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

23 lipiec 2018

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WRZESIEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W SARNOWIE

13 września 2023r.
- godz.
17.00 - 18.00  zebrania wychowawców klas I-III z rodzicami.

 

14 września 2023r.
- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klasy VIb z rodzicami.

- godz. 16.30 - 17.30   zebrania wychowawców klas IV, Va, Vb VIa, VII, VIII z rodzicami.

- godz. 17.30 - 18.30 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców.

 PAŹDZIERNIK

19 października 2023r.
- godz.  16.30 - 17.30  zebranie z rodzicami uczniów klas VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

 LISTOPAD

22 listopada 2023r.

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

 LUTY

15 lutego 2024r.

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

- spotkanie dyrekcji z radą rodziców

 MAJ

8 maja 2024r.

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

 - spotkanie dyrekcji z radą rodziców

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KUBUSIA PUCHATKA W SARNOWIE

WRZESIEŃ

13 września 2023r.
- godz. 17.00 - 18.00 zebrania wychowawców grup przedszkolnych z rodzicami.

- godz. 18.00  spotkanie trójek Rady Rodziców grup przedszkolnych.

STYCZEŃ

10 stycznia 2024r.

 - godz. 16.30 - 17.30 zebrania wychowawców grup przedszkolnych z rodzicami.

MAJ

22 maja 2024r.

- godz. 16.30 - 17.30 zebrania wychowawców grup przedszkolnych z rodzicami.

 

DNI OPIEKUŃCZE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

30, 31 października 2023r. - poniedziałek i wtorek przed dniem Wszystkich Świętych

2 maja 2024r.

14, 15, 16 maja 2024r. (egzaminy ósmoklasisty)

31 maja 2024r. dzień po Bożym Ciele

3 czerwca 2024r. Dzień Dziecka

W dni wolne od zajęć dydaktycznych sprawowana jest opieka  nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 - 16.00.