INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

23 lipiec 2018

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Grupa "Maleństwa"

Przewodnicząca:

Zastępca przewodniczącej:

Skarbnik:

 

Grupa "Tygryski"

Przewodnicząca: Katarzyna Symonides - Turek

Zastępca przewodniczącej: Magdalena Zabłocka

Skarbnik: Olga Sobolewska

 

Grupa "Mądre Sowy"

Przewodnicząca: Marta Nowak

Zastępca przewodniczącej: Małgorzata Nowak

Skarbnik: Katarzyna Stach - Stachera

 

WYJAZDY NA AKADEMIĘ FILMOWĄ

18.10.2022 - Basia 2 - serial Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele

15.11.2022 - Pettson i Findus - najlepsza gwiazdka

13.12.2022 - Magiczne święta Kacpra i Emmy

10.01.2023 - Wielka wyprawa Molly

07.02.2023 - Wiking Tappi - zestaw 2

07.03.2023 - Ella Bella Bingo

18.04.2023 - Kacper i Emma na safari

Daty wyjazdów mogą ulec zmianie!

 

 

INFORMACJE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Rodzice przyprowadzają dzieci do godziny 8.30

Do przedszkola wchodzą tylko dzieci, które są odbierane od rodziców przy wejściu do szatni przez panie woźne oddziałowe.

 

WYJAZDY NA AKADEMIĘ FILMOWĄ

18.10.2021 - Kacper i Emma - najlepsi przyjaciele

09.11.2021 - Basia 1 - serial

08.12.2021 - Gordon i Paddy

13.01.2022 - Kacper i Emma - zimowe wakacje

08.02.2022 - Wiking Tappi 1 - serial

07.03.2022 - Pettson i Findus - wielka wyprowadzka

05.04.2022 - Opowieści świnki

Daty wyjazdów mogą ulec zmianie!

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

 

Grupa "Maleństwa"

Przewodnicząca: Monika Wszoła - Jąkalska

Zastępca przewodniczącej: Monika Bzowska

Skarbnik: Krzysztof Wielechowski

 

Grupa "Tygryski"

Przewodnicząca: Marta Nowak

Zastępca przewodniczącej: Dominika Paks

Skarbnik: Olga Sobolewska

 

Grupa "Mądre Sowy"

Przewodnicząca: Judyta Mogiła - Krzyśko

Zastępca przewodniczącej: Beata Kulik

Skarbnik: Ewa Obuchowska

 

 

 

 

 ROK SZKOLNY 2020/2021

Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Psary w roku szkolnym 2020/2021

 

28.06-09.07.2021 r. - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, ul. Szkolna 5a, tel.: 32 267 22 70, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.07-16.07.2021 r. - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, tel.: 32 267 22 04, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

19.07-30.07.2021 r. - Przedszkole Publiczne w Psarach, ul. Malinowicka 16, tel.: 661-599-222, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

02.08-13.08.2021 r. - Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2, tel.: 32 267 22 40, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

16.08-28.08.2021 r. - Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17, tel.: 32 360 43 71, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

30.08-31.08.2021 r. - pracują wszystkie przedszkola.

Opieką wakacyjną mogą być objęte przedszkolaki, które uczęszczały do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 na terenie gminy Psary.

 

 

UWAGA!

Prosimy Państwa o nie parkowanie pojazdów w bramach wjazdowych do szkoły i przedszkola oraz o nie zawracanie samochodami przed szkołą tylko na pętli, która znajduje się na końcu ulicy Szkolnej.  

 

 

Szanowni Państwo

Główny Inspektor Sanitarny  zachęca Państwa do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

List do Rodziców

Aplikacja ProteGOSafe

 

KARTY PRACY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Uprzejmie prosimy rodziców dzieci przedszkolnych o zakup kart pracy na rok szkolny 2020/2021 z wydawnictwa Nowa Era "Dzieciaki w akcji":

 dla dzieci 6-letnich -  

dla dzieci 5-letnich

dla dzieci 4-letnich - 

dla dzieci 3-letnich -  

 

Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Psary w roku szkolnym 2019/2020

  • 29.06 - 10.07.2020 r. - Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, tel.: 32 267 22 04, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  • 13.07 - 24.07.2020 r. - Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie, ul. Leśna 2, tel.: 32 267 22 40, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  • 27.07 - 07.08.2020 r. - Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka w Strzyżowicach, ul. 1 Maja 17, tel.: 32 360 43 71, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  • 10.08 - 21.08.2020 r. - Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie, ul. Szkolna 5a, tel.: 32 267 22 70, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  • 24.08 – 31.08.2020- pracują wszystkie przedszkola.

Opieką wakacyjną mogą być objęte przedszkolaki, które uczęszczały do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy Psary.

*****************************************************************************

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 w naszym przedszkolu odbywają się następujące zajęcia dodatkowe:

 • umuzykalniające,
 • plastyczne,
 • ruchowe,
 • logopedyczne,
 • gimnastyka korekcyjna.

Szanowni Państwo,
z przykrością informuję, że w przypadku naszej szkoły od 8 kwietnia rozpoczęła się akcja protestacyjna, która będzie trwać do odwołania. Z uwagi na okoliczności proszę o zorganizowanie opieki nad dziećmi. W przypadku zapowiedzianego przystąpienia do strajku 100% nauczycieli opiekę nad dziećmi, które przyjdą do placówki, będą sprawować dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Z poważaniem
Małgorzata Barańska

 

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj.  z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji  o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

************************************************************************************************************************************

 

Informuję, że po przeprowadzeniu przez ZNP oddział Psary
referendum, 93 % nauczycieli zatrudnionych  w ZSP nr 2 w Sarnowie opowiada się  za przeprowadzeniem strajku.

W związku z powyższym, jeżeli postulaty nie zostaną spełnione,
to  8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania!

W trakcie strajku nauczyciele nie będą realizować zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczych.

Z uwagi na okoliczności bardzo proszę o zorganizowanie opieki dzieciom.

W przypadku przystąpienia nauczycieli do strajku opiekę nad uczniami/dziećmi, które przyjdą do placówki
będą sprawować dyrektor  i wicedyrektor.

 

 

Szanowni Rodzice,

wszyscy pracownicy naszej szkoły mamy świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas od chwili, gdy oddajecie w nasze ręce swoje dzieci. Staramy się jak najlepiej wykonywać swoje zadania na polu dydaktycznym, wychowawczym, ale również organizacyjnym   i porządkowym. Wkładamy w nie całe nasze serca; nieustannie się doskonalimy, zdobywamy nowe kwalifikacje, zdobywamy środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne. Robimy wszystko, by dzieci czuły się w szkole bezpieczne i mogły wzrastać  w przyjemnej atmosferze. Oczywiście dzieje się to z Państwa znaczącym udziałem, gdyż Państwa zaangażowanie w życie szkoły oceniam bardzo wysoko.

Jednak dziś zbyt wielu ludzi podważa godność naszego zawodu. Na pewno już z mediów wiecie Państwo, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość oświaty i prestiż zawodu. W referendum przeprowadzonym w naszej szkole w dniach 18-22 marca 93% biorących w nim udział (pracownicy pedagogiczni, pracownicy kuchni, pracownicy obsługi  i administracji) opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, rozpocznie się ona od 8 kwietnia, co będzie się wiązało z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci. Bardzo proszę o zrozumienie tej sytuacji. Wszyscy mamy świadomość, jak trudna jest ona dla nas wszystkich. Jako dyrektor  i pracodawca, dołożę wszelkich starań, aby wszyscy byli na bieżąco informowani o rozwoju wydarzeń.

Opłaty za niezrealizowane w tym czasie  wyżywienie zostaną zaliczone na poczet następnego miesiąca, gdyż w czasie trwania strajku nie będzie czynna kuchnia.

Informuję również o możliwości ewentualnego skorzystania z zasiłku z „tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko”.

                                                                                                  

 Z poważaniem
Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie 
Małgorzata Barańska

 

......................................................................................................................................................................................................................................

13 marca około godziny 11.00 zostaną wykonane zdjęcia grupowe do Dziennika Zachodniego

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli w Gminie Psary

lipiec-sierpień 2019

 

TERMIN

PLACÓWKA REALIZUJĄCA DYŻUR

01-12.07.2019

Szkoła Podstawowa im. E. Gierczak w Gródkowie

15-27.07.2019

ZSP Nr 1 w Strzyżowicach, Przedszkole Publiczne im. Misia Uszatka

29.07-10.08.2019

ZSP Nr 2 w Sarnowie, Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka

12.08-23.08.2019

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu

 

 

Drodzy Rodzice,

Jesteście Państwo zobowiązani do przekazania informacji wychowawcy grupy w których z wymienionych dyżurów będzie uczestniczyło Państwa dziecko. Każda placówka bowiem sporządza tzw. listę zbiorczą i wysyła ją do innych placówek na terenie gminy. Dzieci nie zgłoszone do dnia 21 czerwca 2019 roku (termin ostateczny!) nie będą korzystały z dyżuru.

Bardzo prosimy o przestrzeganie ustalonych terminów i powinności.

Dziękujemy za zrozumienie.