INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW

30 listopad -0001

ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO W SARNOWIE

13 września 2023r.
- godz. 17.00 - 18.00  zebrania wychowawców klas I-III z rodzicami.

14 września 2023r.
- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klasy VIb z rodzicami.

- godz. 16.30 - 17.30   zebrania wychowawców klas IV, Va, Vb VIa, VII, VIII z rodzicami.

- godz. 17.30 - 18.30 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców.

 

19 października 2023r.
- godz.  16.30 - 17.30  zebranie z rodzicami uczniów klas VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

 

22 listopada 2023r.

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

 

15 lutego 2024r.

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

- spotkanie dyrekcji z radą rodziców

 

22 maja 2024r.

- godz.  16.00 - 17.00  zebranie wychowawcy klas I-III z rodzicami.

- godz. 17.00 - 18.00   zebrania wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

 - spotkanie dyrekcji z radą rodziców

 

 

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

ZEBRANIA  WYCHOWAWCÓW KLAS I-VIII Z RODZICAMI

MAJ

16 maja 2023r.

- godz. 16.00 - 17.00  zebrania wychowawców klas I-III z rodzicami.

17 maja 2023r.

- godz.  17.00 - 18.00  zebranie wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

LUTY

7 lutego 2023r.

- godz. 16.00 - 17.00  zebrania wychowawców klas I-III z rodzicami.

8 lutego 2023r.

- godz.  17.00 - 18.00  zebranie wychowawców klas IV-VIII z rodzicami.

- godz. 16.00 - 17.00 spotkanie trójek klasowych Rady Rodziców.

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Dnia 4 listopada 2021r.  o godz. 16.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów klasy VIII w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

UWAGA!

Prosimy Państwa o nie parkowanie pojazdów w bramach wjazdowych do szkoły i przedszkola oraz o nie zawracanie samochodami przed szkołą tylko na pętli, która znajduje się na końcu ulicy Szkolnej.  

 

Szanowni Państwo

Główny Inspektor Sanitarny  zachęca Państwa do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

List do Rodziców

Aplikacja ProteGOSafe

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020

15.03.2020 r. godz. 11.00 niedziela

16.03.2020 r. godz. 10.15 poniedziałek

17.03.2020 r. godz. 10.15 wtorek (spowiedź)

 • Dnia 16 i 17 marca 2020 r. zajęcia będą odbywały się
  wg planu nauczania.
 • Opiekę nad uczniami podczas dojścia do kościoła
  i w kościele sprawować będą nauczyciele wg przydzielonego planu nauczania.
 • Wychowawcy klas przygotowują zgody na wyjście i wpisują każdego dnia wyjście oraz powrót do tzw. „Księgi wyjść”.

 

 

 

Uniwersytet Dziecięcy Akademii WSB w Psarach

Wielka nauka dla małych studentów w Psarach!  DOŁĄCZ DO NAS 
Wójt Gminy Psary - Tomasz Sadłoń - zaprasza do Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Psarach.
Gdzie mieszka śpiąca królewna? Jakie zwierzęta możemy spotkać w stawie? Czemu serce nazywane jest pompą dającą życie? Jak dbać o naszą planetę?
To tylko kilka wybranych zagadnień, które zostaną poruszone podczas wykładów Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB  przygotowanych przez najlepszych wykładowców akademickich i popularyzatorów nauki współpracujących z Akademią WSB.
8 wykładów w roku w Psarach 2 wykłady extra w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Inauguracja Roku w Psarach już 5 października 2019 o godz. 9.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach.

SPECJALNA BONFIKATA DLA PIERWSZYCH 20 OSÓB! Zapisz dziecko i zapłać tylko 90 zł/rok   

ZAPISY:
ud.wsb.edu.pl
tel. 32 295 93 15

 

****************************************************************************************************

Dnia 1 października 2019r. została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Pismo dotyczące infolinii

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

Portal Szkolna Kasa.pl został zaproszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do debaty w ramach "Okrągłego Stołu" edukacyjnego w charakterze strony społecznej reprezentującej rodziców. Gorąco zachęcamy Państwa do włączenia się do dyskusji prowadzącej do reformy polskiego systemu oświaty. Państwa opinie i propozycje przekażemy Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu.

Formularz umożliwiający Państwu wysłanie opinii dostępny jest pod adresem: apelrodzicow.szkolnakasa.pl

 


 

Szanowni Państwo,
z przykrością informuję, że w przypadku naszej szkoły od 8 kwietnia rozpoczęła się akcja protestacyjna, która będzie trwać do odwołania. Z uwagi na okoliczności proszę o zorganizowanie opieki nad dziećmi. W przypadku zapowiedzianego przystąpienia do strajku 100% nauczycieli opiekę nad dziećmi, które przyjdą do placówki, będą sprawować dyrektor i wicedyrektor szkoły.

Z poważaniem
Małgorzata Barańska

 


Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

 

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj.  z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji  o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

 1. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 2. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
 3. 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
 4. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
 5. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 6. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).


 

Informuję, że po przeprowadzeniu przez ZNP oddział Psary
referendum, 93 % nauczycieli zatrudnionych  w ZSP nr 2 w Sarnowie opowiada się  za przeprowadzeniem strajku.

W związku z powyższym, jeżeli postulaty nie zostaną spełnione,
to  8 kwietnia 2019r. (poniedziałek) rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania!

W trakcie strajku nauczyciele nie będą realizować zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczych.

Z uwagi na okoliczności bardzo proszę o zorganizowanie opieki dzieciom.

W przypadku przystąpienia nauczycieli do strajku opiekę nad uczniami/dziećmi, które przyjdą do placówki
będą sprawować dyrektor  i wicedyrektor.

 


Szanowni Rodzice,

wszyscy pracownicy naszej szkoły mamy świadomość odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas od chwili, gdy oddajecie w nasze ręce swoje dzieci. Staramy się jak najlepiej wykonywać swoje zadania na polu dydaktycznym, wychowawczym, ale również organizacyjnym  i porządkowym. Wkładamy w nie całe nasze serca; nieustannie się doskonalimy, zdobywamy nowe kwalifikacje, zdobywamy środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne. Robimy wszystko, by dzieci czuły się w szkole bezpieczne i mogły wzrastać     w przyjemnej atmosferze. Oczywiście dzieje się to z Państwa znaczącym udziałem, gdyż Państwa zaangażowanie w życie szkoły oceniam bardzo wysoko.

Jednak dziś zbyt wielu ludzi podważa godność naszego zawodu. Na pewno już z mediów wiecie Państwo, że pracownicy oświaty postanowili zawalczyć o jakość oświaty i prestiż zawodu. W referendum przeprowadzonym w naszej szkole w dniach 18-22 marca 93% biorących w nim udział (pracownicy pedagogiczni, pracownicy kuchni, pracownicy obsługi i administracji) opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Jeśli postulaty nie zostaną spełnione, rozpocznie się ona od 8 kwietnia, co będzie się wiązało z pewnymi trudnościami dla Państwa i Państwa dzieci. Bardzo proszę o zrozumienie tej sytuacji. Wszyscy mamy świadomość, jak trudna jest ona dla nas wszystkich. Jako dyrektor i pracodawca, dołożę wszelkich starań, aby wszyscy byli na bieżąco informowani o rozwoju wydarzeń.

Opłaty za niezrealizowane w tym czasie  wyżywienie zostaną zaliczone na poczet następnego miesiąca, gdyż w czasie trwania strajku nie będzie czynna kuchnia.

Informuję również o możliwości ewentualnego skorzystania z zasiłku z „tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, z powodu nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko”.

                                                                                                    

Z poważaniem
Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie 
Małgorzata Barańska


INFORMACJA DLA RODZICÓW (29.01.2019r.)

Dnia 30 stycznia o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie  z policjantami nt.: 

- Bezpieczeństwo w czasie ferii.

- Agresja.

 

Dnia 7 lutego w godz. od 10.00 do 13.00 uczniowie klas II i III jadą  do Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach na prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych.


INRORMACJA DLA RODZICÓW (24.01.2019r.)

Informujemy, że do dnia 1.02.2019r. wychowawcy klasa przeprowadzą z uczniami pogadanki na temat agresji. 

 


Szanowni Państwo

 

Śląski Kurator Oświaty oraz Prezes Fundacji „Rodzice Szkole" zapraszają Rady Rodziców szkół województwa śląskiego do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 10.30 – 15.00  w Auli Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Oświata” w Katowicach, al. Korfantego 141.

Celem II Śląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na gospodarkę finansową, tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół, współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.

W związku z powyższym należy wypełnić do 27 listopada 2018 r. kwestionariusz zgłoszeniowy. Kwestionariusz zgłoszeniowy i program w wersji elektronicznej zamieszczone są na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Regionalne Konferencje Rad Rodziców". Informacja o konferencji dostępna jest także na głównej stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach z przekierowaniem na stronę Fundacji „Rodzice Szkole”.

 


OFERTA PRACY na stanowisko kucharza

Zatrudnimy na cały etat kucharza/kucharkę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie - Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia CV w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sarnowie ul. Szkolna 5 w godz. 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do czwartku), od 7.00 do 15.00 (w piątek) najpóźniej do 30 listopada 2018r. do godz. 13.00

Profil Kandydata:

 • mile widziane wykształcenie o profilu gastronomicznym
 • doświadczenia w pracy na stanowisku kucharza
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • dyscyplina w zachowaniu czystości i higieny pracy
 • pasja kucharska i kreatywność
 • aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Dyrektor ZSP nr 2 w Sarnowie


 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2018r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę uczniom zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 do 16.00. 

 


PROGRAM RZĄDOWY „Dobry Start”

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7 roku życia do zakończenia nauki.

 


 

PROGRAM "ZA ŻYCIEM"

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie rozpoczyna nabór dzieci do Programu "Za życiem" , który jest finansowany za środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w porozumieniu za Starostą Powiatu będzińskiego.
Program jest skierowany do rodzin z dziećmi u których wykryto niepełnosprawnośći lub zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Program realizowany będzie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, który został wskazany jako wiodący ośrodek koordynacyjno - rehabilitacyjno -opiekuńczy.
Zadaniem ośrodka jest udzielanie dziecku i jego rodzinie kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności terapii rehabilitacyjnej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych.
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2021r.