Dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Spotkania Rady
Pedagogicznej
Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
SIERPIEŃ
31.08.2023r.
- organizacja roku szkolnego 2023/2024
WRZESIEŃ
13.09.2023r.
- zapoznanie z nadzorem pedagogicznym dyrektora
 

13.09.2023r. kl.I-III

14.09.2023r. kl. IV-VIII

PAŹDZIERNIK 
 

 19.10.2023r.

kl. VIII

LISTOPAD

 

22.11.2023r.

kl.I-III, kl. IV-VIII

GRUDZIEŃ
   
   
STYCZEŃ
24.01.2024r. Narada klasyfikacyjna  
LUTY


15.02.2024r.

kl.I-III, kl. IV-VIII

   
MARZEC
   
KWIECIEŃ
   
MAJ
   

22.05.2024r.

kl.I-III, kl. IV-VIII

   
CZERWIEC

12.06.2024r. Narada klasyfikacyjna

   

25.06.2024r. godz. 9.00

Podsumowanie roku szkolnego

   

 

 Konsultacje z rodzicami wegług potrzeb rodziców lub nauczyciela po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania
 

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania