Dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Spotkania Rady
Pedagogicznej
Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
SIERPIEŃ
20.08.2022r.
- organizacja roku szkolnego 2021/2022
WRZESIEŃ
14.09.2021r.
- zapoznanie z nadzorem pedagogicznym dyrektora

14.09.2022r. kl. Ia, Ib, IIa, IIb, III

15.09.2022r. kl. IV-VIII, grupy przedszkolne

15.09.2022r. - Zebrania dyrekcji z Rada Rodziców.

PAŹDZIERNIK 
  05.10.2022r.
LISTOPAD

 

 
GRUDZIEŃ
   07.12.2022r.
   
STYCZEŃ
30.01.2023r. Narada klasyfikacyjna  
LUTY


 7.02.2023r.
 kl. I-III   i   przedszkole

7.02.2023 - Zebrania dyrekcji z Rada Rodziców.

     8.02.2023r.
 kl. IV - VIII
MARZEC
   
KWIECIEŃ
 
MAJ
   

16.05.2023r.
 kl. I-III i   Przedszkole

16.05.2023r. - Zebrania dyrekcji z Rada Rodziców.

    17.05.2023r.
 kl. IV - VIII
CZERWIEC
14.06.2023r. godz. 15.30 Narada klasyfikacyjna
   
29.06.2023r.
podsumowanie roku szkolnego
   

 

 Konsultacje z rodzicami wegług potrzeb rodziców lub nauczyciela po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania
 

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania