Dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Spotkania Rady
Pedagogicznej
Szkolenia Rady Pedagogicznej Zebrania
z rodzicami
SIERPIEŃ
26.08.2020r.
- organizacja roku szkolnego 2019/2020
 
WRZESIEŃ
09.09.2020r.
- zapoznanie z nadzorem pedagogicznym dyrektora
11.09.2020r. szkolenie z Office 365

 14.09.2020r.
 godz. 16.00
 Przedszkole -Rada Rodziców

    14.09.2020r.
 godz. 17.00
 Szkoła -Rada Rodziców
PAŹDZIERNIK 
   konsultacje z rodzicami
LISTOPAD

 04.11.2020r. szkolenie  przedszkole i  edukacja wczesnoszkolne

25.11.2020 - szkolenie dla nauczycieli klas IV-VIII

 konsultacje z rodzicami
GRUDZIEŃ
 9.12.2020r.    15.12.2020r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i  Przedszkole
    16.12.2020r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
STYCZEŃ
27.01.2021r.  klasyfikacja  29.01.2020r. godz. 15.30 Szkolene
nt. "Zagrożenia świata wirtualnego
w aspekcie realnego zagrożenia".
 
LUTY


 17.02.2021r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i   Przedszkole
     18.02.2021r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
MARZEC
    konsultacje z rodzicami
KWIECIEŃ
21.04.2021r.
   
MAJ
    20.05.2021r.
 godz. 16.30
 kl. I-III i   Przedszkole
    21.05.2021r.
 godz. 16.30
 kl. IV - VIII
CZERWIEC
16.06.2021r. godz. 15.30 - klasyfikacja    
30.06.2021r.
podsumowanie roku szkolnego
   

 

 Konsultacje z rodzicami wegług potrzeb rodziców lub nauczyciela po wcześniejszym umówieniu spotkania.

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
Pismo Minister Edukacji Narodowej p. Anny Zalewskiej dotyczące "Bezpiecznej szkoły. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" do pobrania
 

 

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI

Linki na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i stronę Kuratorium Oświaty w Katowicach dotyczące REFORMY OŚWIATY

strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej http://reformaedukacji.men.gov.pl/
strona internetowa Kuratorium Oświaty w Katowicach
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014

 

Prezentacja z narady z dyrektorami szkół i placówek oświatowych dotycząca reformy szkolnictwa do pobrania