Wędrówki Małego Księcia

25 listopad 2021

W ramach podsumowania rozważań na temat lektury klasa 7a i 7 b przygotowały projekt o nazwie „Wędrówki Małego Księcia”. Uczniowie pracując w małych grupach przygotowali planety, które odwiedził tytułowy bohater książki Antoine de Saint-Exupery. Tego typu zadania mają na celu „oswajanie” lektur, które stanowią podstawę obecnego egzaminu ósmoklasisty. Praca w grupach jest jedną z najpopularniejszych metod aktywizujących, która uczy młodzież: wspólnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, komunikacji, wyzwala kreatywność, włącza do pracy każdego ucznia.