Szczęsliwy numerek

09 grudzień 2020

Podczas ostatniego spotkania Samorządu Uczniowskiego uczniowie zadecydowali o powrocie szczęśliwego numerka. Od poniedziałku, czyli 7 grudnia każda klasa ma przyporządkowany tzw. szczęśliwy numerek. Pamiętajcie o systematycznym sprawdzaniu, komu się poszczęściło w danym dniu. Przypominamy, że szczęśliwy numerek zwalnia w konkretnym dniu z odpowiedzi i pracy domowej. Nie zwalnia z aktywnej pracy na lekcji.

Samorząd Uczniowski