ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

26 sierpień 2020

Dnia 1 września 2020r. zapraszamy wszystkich uczniów klas I-VIII na spotkanie z wychowawcami klas. 

Do szkoły wchodzą sami uczniowie. Tylko rodzice klasy I mogą wejść razem z uczniami na spotkanie (jeden rodzic/opiekun z dzieckiem)

Na korytarzach obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos.

 

O godzinie  9.00  odbędą się spotkania klas I-III

Klasa I w sali nr 20 - wychowawca mgr Agata Niemczyk

Klasa IIa w sali nr 28 -wychowawca mgr Olga Barańska - Kocot

Klasa IIb w stołówce -wychowawca mgr Aleksandra Czapla

Klasa IIIa w sali nr 26 -wychowawca mgr Elżbieta Grochowina

Klasa IIIb w sali informatycznej - wychowawca mgr Halina Piech - Ciężadło

 

O godzinie 11.00 odbędą się spotkania klas IV-VIII

Klasa IV w sali nr 31 - wychowawca mgr Anna Matusik

Klasa V w sali nr 30 - wychowawca  mgr  Wioletta Mokosa

Klasa VIa w sali nr 11 - wychowawca mgr Anna Majka

Klasa VIb w sali nr 27 - wychowawca mge Anna Bogacka

Klasa VIII w sali nr 17 - wychowawca mgr Ewa Korzus

Klasa VIIIa w sali nr 9 - wychowawca mgr Krzysztof Kopka

Klasa VIIIb w sali nr 32 - wychowawca mgr Małgorzata Borowiecka

Uczniowie wchodzą  i wychodzą ze szkoły trzema wejściami zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem, który będzie obowiązywał prze cały rok szkolny:

wejściem głównym – klasy: IIa, IIb, IIIa, VIa,

wejściem bocznym przy świetlicy- klasy I, V, VIb, VII,

wejściem bocznym przy sali gimnastycznej od strony boiska– klasy IIIb, IV, VIIIa, VIIIb.

 

DNIA 1 WRZEŚNIA 2020r NIE BĘDZIE AUTOBUSU SZKOLNEGO

aktualny rozkład jazdy autobusu od 2 września 2020r zostanie opubliowany na stronie internetowej w zakładce TRASA DOWOZU

 W autobusie szkolnym obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos.

Poniżej znajdują się procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy w okresie pandemii COVID-19 opracowane na podstawie wytycznych GIS, MEN I MZ dla szkoły i przedszkola.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Aktualizacja na dzień 1 września 2020 r.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI OPIEKI W CZASIE PANDEMII COVID-19 w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowi