Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

01 lipiec 2020

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego było inne od poprzednich.  Przestrzegając wszystkich wytycznych MEN i GIS zachowując wszelkie środki ostrożności pożegnaliśmy dzisiaj naszych absolwentów.  Pani Dyrektor uświetniła ten dzień ciepłymi i serdecznymi słowami skierowanymi do ósmoklasistów opuszczających  mury naszej szkoły. Nie było uroczystej akademii  z udziałem uczniów całej szkoły oraz rodziców. Wychowawcy klas wraz z Panią Dyrektor oraz Przewodniczącą Rady Rodziców wręczyli uczniom świadectwa , nagrody książkowe za najlepsze wyniki w nauce oraz pamiątkowe poduszki ufundowane przez Radę Rodziców.

Wychowawcy  klas  I-VII wręczali uczniom świadectwa oraz inne nagrody przed wejściem szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Pan Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary przesłał dla całej Społeczności szkolnej i dla rodziców życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020   do pobrania