Klasa I A w czasie zdalnego nauczania

01 lipiec 2020

„Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.”

Stefan Żeromski

 

 

 

 

 

 

Ambitni uczniowie klasy IA podczas całego roku szkolnego byli spragnieni wiedzy, otwarci i ciekawi nowych doświadczeń.

Uczennice i uczniowie klasy IA przez cały rok szkolny bardzo starannie, aktywnie oraz systematycznie pracowali w szkole i podczas nauczania zdalnego. Uczniowie zrealizowali podstawę programową. Uczniowie nie sprawiają problemów wychowawczych. Nie przeszkadzają i  nie zakłócają przebiegu zajęć. Uczniowie tworzą zgodny zespół klasowy. Potrafią przestrzegać zasad i norm współpracy w grupie. Koncentrują się na wykonywanych zadaniach i pracują zgodnie, chętnie i samodzielnie.Poprawnie zachowują się w czasie uroczystości szkolnych, wyjść i wycieczek. Aktywnie  biorą udział w występach artystycznych. Wszyscy uczniowie wykorzystują w pełni swój potencjał intelektualny poprzez wkładanie odpowiedniego wysiłku w proces uczenia się. Sukcesami wychowawczymi są dobre relacje z uczniami,wysoka frekwencja na zajęciach lekcyjnych,poprawna współpraca z Rodzicami uczniów na rzecz szkoły i klasy oraz podczas zdalnego nauczania.

Uczniowie biorą udział w wielu akcjach charytatywnych oraz konkursach, w których zajmują wysokie miejsca:

Osiągnięcia uczniów:

1.Maja Krowicka

Zasięg Ogólnopolski
miejsce I w kategorii kl. I-III SP
Konkurs Plastyczny Maskotka PMDK

2.  Marika Sędzik

Zasięg Powiatowy miejsce II w kategorii kl. I - III SP Konkurs Plastyczny ŚMIECI SEGREGUJĘ I ZIEMIĘ RATUJĘ

3.Marika Sędzik

Zasięg szkolny Miejsce I Konkurs Dynia w roli głównej

4.Zuzanna Kozłowska

Zasięg szkolny Miejsce II Konkurs Dynia w roli głównej