Poznaj sąd

23 listopad 2019

 

 

Dnia 21.11.2019r młodzież naszej szkoły wzięła udział w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Będzinie.  Pozwoliło im to w sposób praktyczny zapoznać się z pracą sądu, występującymi tam urzędnikami i obowiązującymi zasadami. Uczniowie w sposób praktyczny mogli zobaczyć, jak wygląda proces sądowy, jakie osoby pełnią kluczową rolę w procesie karnym. Możliwość rozmowy z Sędzią Sądu Rejonowego wyjaśniła młodzieży niezrozumiałe zagadnienia. Możliwość  zobaczenia działań prokuratora, obrońcy czy sędziego w sposób niezastąpiony pokazała im istotę zawodów prawniczych.

Możliwość  zetknięcia się  z oskarżonymi była  lekcją przestrogi i pokazała uczniom, że nawet najdrobniejsze przewinienia są karalne.

Była to doskonała lekcja uczenia się ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.    Dodatkowo uczniowie brali udział w symulacji procesu. Symulacja rozpraw sądowych należy do tak zwanych interaktywnych metod nauczania. Zakładają one nie bierne przyswajanie wiedzy, a aktywny udział w procesie dydaktycznym – uczenie się poprzez działanie, poprzez doświadczenie. Sami wcielili się w rolę sędziów, oskarżycieli, obrońców , poszkodowanych oraz oskarżonych.