„Czerwony Kapturek” w szkolnej świetlicy

24 maj 2019

Dnia 22.05.2019 szkolna świetlica przeobraziła się w scenę teatralną, a to za sprawą przedstawienia „Czerwony Kapturek”, wystawianego przez wychowanków świetlicy, głównie uczniów klasy III.

Młodzi adepci sztuki teatralnej spisali się doskonale i wspaniałą grą aktorską przenieśli nas w baśniowy świat. Całości dopełniały dekoracje, kostiumy i rekwizyty przygotowane przez uczniów.

Publiczność, którą stanowili uczniowie klas pierwszych wraz z opiekunami, bawiła się bardzo dobrze i żywo reagowała na rozgrywające się sceny.

Przedstawienie to jest efektem zajęć teatralnych, stanowiących element innowacji pedagogicznej: „Ekspresja artystyczna sposobem na wyrażanie siebie”, realizowanej w świetlicy szkolnej przez mgr Olgę Sobolewską. Celem innowacji jest zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i poznawczych dzieci, poprzez stymulację ich twórczego rozwoju i obejmuje zajęcia teatralne, wokalno-muzyczne, taneczno-ruchowe i plastyczne.

Być może po tak udanym debiucie, nasi młodzi aktorzy zechcą w przyszłości rozwinąć skrzydła w branży artystycznej.

 

1