Powitanie wiosny

27 marzec 2019

POWITANIE WIOSNY

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej.  Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody. Nie  zabrakło  również  prac  plastycznych,  dotyczących  pierwszych  zwiastunów  wiosny.

Witając wiosnę,  21  marca  zorganizowane zostało w naszym przedszkolu powitanie Wiosny. Wszystkie   przedszkolaki  wraz  ze  swoimi  paniami  udały się na wiosenny spacer wraz z wcześniej przygotowaną Marzanną. Podczas spaceru dzieci  miały  okazję  przywoływać  Wiosnę  piosenkami  i  głośnymi okrzykami:

Marzanno, Marzanno,
ty zimowa panno,
dziś cię utopimy,
bo nie chcemy zimy.

Po wspólnym korowodzie nadszedł moment pożegnania zimy.  Nastąpił rytuał spalenia Marzanny. Po zakończeniu ceremonii powitania wiosny dzieci przystąpiły do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie naszego przedszkola i wszyscy mogli zacząć się cieszyć wiosną wraz z marcowym słoneczkiem, które świeciło już od wczesnych godzin porannych.