Pasowanie na ucznia klas pierwszych

04 listopad 2018

W dn. 17 października 2018r. uczniowie  klas pierwszych  w obecności zaproszonych gości w osobie: Pana Wójta Gminy Psary ,radnych , sołtysów i księży  z Sarnowa i Preczowa  -przystąpili  do uroczystego ślubowania na ucznia Szkoły Podstawowej w Sarnowie. Na początku pierwszoklasiści przedstawili krótką  cześć artystyczną , a potem odbyło  się oficjalne ślubowanie i pasowanie na ucznia naszej szkoły. Zaproszeni goście obdarowali uczniów  życzeniami i prezentami. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek i niespodzianki dla dzieci w postaci rogów obfitości. Życzymy uczniom miłej i radosnej nauki  w naszej szkole.