Zajęcia logopedyczne

07 luty 2019

Mowa jest często czynnikiem decydującym o kontaktach międzyludzkich, sukcesach zawodowych, miejscu w polityce itp. Jest ona bardzo delikatnym instrumentem i nawet niewielkie dysfunkcje odbijają się na niej niekorzystnie.
W roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu Szkoła sukcesu uczniowie klas 1-7 uczestniczą w zajęciach logopedycznych. Głównym celem jest kształtowanie umiejętności komunikacji językowej. Ponadto kształtowana jest prawidłowa mowa poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi. Poprzez różnorodne ćwiczenia usprawniana jest percepcja słuchowa oraz rozwijany jest słuch fonemowy. W pracy z dziećmi logopeda wykorzystuje zróżnicowane pomoce logopedyczne, w tym logopedyczne programy komputerowe. Podczas zajęć panuje swobodna atmosfera sprzyjająca ogólnemu rozwojowi dzieci. Liczne ćwiczenia z elementami autoprezentacji nie tylko wzmacniają poczucie własnej wartości dziecka, ale także rozwijają umiejętność koncentracji uwagi.