Zajęcia z języka angielskiego ‘Every accomplishment starts with the decision to try.’

05 luty 2019

W ramach projektu „Szkoła Sukcesu” realizowane są zajęcia rozwijające – kl. 5a oraz wyrównawcze – klasa 6 a i 7.

Głównymi założeniami realizacji programu jest wsparcie procesu nauczania oraz harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z językiem angielskim z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik nauczania, rozwinięcie i utrwalenie kompetencji językowych. Uczestnicy zajęć wyrównawczych mają przede wszystkim możliwość wyrównania braków edukacyjnych oraz treningu samodzielnej pracy, a wzmacnianie ich dobrych stron znacząco wpływa na podniesie motywacji do dalszej nauki, co z kolei przekłada się na poprawę efektów nauczania. Uczniowie klas 7 dodatkowo wspierani są w przygotowaniach do egzaminu po klasie ósmej. Uczniowie zdolni pogłębiają również motywację do kontaktu z literaturą, otrzymują również wsparcie w czasie przygotowywania do konkursów, a także poszerzają wiadomości dotyczące krajów anglojęzycznych wykraczające poza program nauczania.

 

Screenshot 20190204 094623 

IMG 20190201 092400