Warsztaty rozwijające z przyrody

03 luty 2019

W zajęciach przyrodniczych uczestniczyło ośmioro  uczniów z klas 5 i  7. Celem warsztatów było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych w sposób szerszy , problemowy i nastawiony na działania praktyczne. Uczniowie przygotowywali i przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia  badając właściwości wody, obserwowali okazy przyrody ożywionej i nieożywionej, prowadzili obserwacje mikroskopowe preparatów  trwałych  i samodzielnie przygotowywali preparaty nietrwałe.
W trakcie zajęć korzystali  również z pomocy, które są dostępne w pracowni przyrodniczej; drukarki 3D, sprzętu multimedialnego.  Działania uczniów zostały zaprezentowane na uroczystości otwarcia „Zielonej pracowni”.

 

 Przygotowanie skrobi  Drukujemy bryły