Warsztaty rozwijające z matematyki

03 luty 2019

Program warsztatów rozwijających z matematyki  jest realizowany w ramach projektu „Szkoła sukcesu” i ma wspierać uczniów uzdolnionych poprzez rozwój kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych. Założeniem tego programu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych z różnych działów matematyki.

Zajęciami objęci będą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, w szczególności uczniowie uzdolnieni, laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych. Zajęcia odbywać się będą w terminie IX 2018 – VI 2020 zgodnie z harmonogramem w dwóch ośmioosobowych grupach w klasach IV-VII w roku szkolnym 2018/2019 oraz w dwóch ośmioosobowych grupach w klasach IV-VIII w roku 2019/2020. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 45 minut dla każdej z czterech grup, łącznie 25 godzin warsztatów dla danej grupy, czyli 100 godzin dla wszystkich grup.

 

Cel ogólny:

  • Rozwijanie wiedzy i umiejętności matematycznych uczniów.

 

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie umiejętności matematycznych oraz umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań.
  • Rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia.
  • Wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy.
  • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych.