Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

03 luty 2019

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki jest realizowany w ramach projektu „Rozwińmy skrzydła” i ma wyrównać różnice edukacyjne w zakresie umiejętności matematycznych

Zajęciami objęci będą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie, w szczególności uczniowie którzy mają wolniejsze tempo pracy niż ich rówieśnicy, niekompletną wiedzę matematyczną (np. z powodu częstych nieobecności w szkole), jak również posiadają nabyte dysfunkcje, niskie możliwości intelektualne oraz zaburzenia w rozwoju funkcji słuchowych czy wzrokowych.

Zajęcia odbywać się będą w terminie IX 2018 – VI 2019 zgodnie z harmonogramem w trzech pięcioosobowych grupach w klasach IV-VII w roku szkolnym 2018/2019 oraz w trzech pięcioosobowych grupach w klasach IV-VIII w roku 2019/2020. Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 45 minut dla każdej z grup, łącznie 25 godzin warsztatów dla danej grupy, czyli 150 godzin dla wszystkich grup.

Cel zajęć:

  • Wyrównanie różnic edukacyjnych w zakresie umiejętności matematycznych.
  • Utrwalanie wiedzy i zwiększanie umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych przez uczniów.