ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2018

14 październik 2018

ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT'2018 i ZIELONA PRACOWNIA'2018 organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kierowany jest on do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Celem konkursu jest nagrodzenie projektów ekopracowni, których przyszła realizacja wpłynie znacząco na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów z terenu województwa śląskiego poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.
Oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Jury Konkursu. Jury dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc pod uwagę:
• pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
• różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.

 

Szkoła Podstawowa im. Alfreda Szklarskiego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie znalazła się na liście zwycięzców konkursu „Zielona Pracownia_Projekt' 2018” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane prace komisja oceniała biorąc pod uwagę pomysł na wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu.

Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęły 153 zgłoszenia, z których wybrano 43 laureatów. Wśród nagrodzonych znalazł się projekt pt. „Ocean wiedzy” realizowany przez Szkołę Podstawową w Sarnowie. Szkoła otrzymała nagrodę finansową w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019.

Wybrany projekt zakłada utworzenie pracowni, w której odbywać się będą lekcje geografii, biologii i przyrody. Sala lekcyjna zostanie odmalowana w kolorach: biel- błękit- granat- zieleń. Stonowane kolory uzupełnią działanie naturalnego światła. Ponieważ motywem przewodnim projektowanej pracowni będzie ocean, a szerzej ujmując woda, na ścianie znajdzie się fototapeta przedstawiająca dno oceanu.

Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do tego celu zakupiony zostanie laptop oraz tablica interaktywna z projektorem i głośnikami, drukarka 3D oraz wizualizer skonfigurowany z tablicą interaktywną. Takie nowoczesne pomoce pozwolą prowadzącemu zajęcia na stosowanie innowacyjnych metod i form realizowania programu edukacyjnego.

Dużą rolę w tworzeniu ekopracowni odegrają odpowiednie meble między innymi „Mobilne Laboratorium” gdzie przeprowadzane będą eksperymenty i prezentowane efekty uczniowskich projektów.

Utworzenie szkolnej ekopracowni przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne stanie się dla uczniów wyzwaniem oraz rozbudzi w nich pasje do odkrywania świata przyrody.

NASZA PRACOWNIA