Malta – odkrywanie różnorodności w ramach programu Erasmus+

29 wrzesień 2021

EU flag Erasmus vect POSDługa i wyboista jest droga do realizacji części unijnego projektu Erasmus+ „Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie”. Obostrzenia, zmieniające się przepisy dotyczące wyjazdów zagranicznych, indywidualne decyzje państw w tym zakresie i dynamiczna sytuacja na świecie w związku z pandemią koronawirusa nie pozwalała na realizowanie zaplanowanych działań projektowych. Trzeba było czekać ponad rok, by móc kontynuować rozpoczęty w 2019 r. projekt. Ale udało się! Korzystając z letniego poluzowania obostrzeń w wielu europejskich krajach, które jednocześnie były kierunkami projektowych wyjazdów, grupa 6. nauczycieli (K. Nawrot, A. Langier – Kopecka, W. Mokosa, E. Korzus, M. Borowiecka i M. Szymonek) z początkiem lipca 2021 r. udała się właśnie na Maltę, by dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych móc w przyszłości polepszać jakość pracy placówki i nabyć takich kompetencji zawodowych, które przyczynią się do nadania ZSP nr 2 w Sarnowie wymiaru europejskiego.

Wyspa słynie z bogatej oferty szkół językowych, co wykorzystała grupa nauczycieli, która uczestniczyła w dwutygodniowym kursie językowym „Fluency & English Language Development for Teachers”. Ten typ szkoleń umożliwił rozwój i doskonalenie kompetencji językowych, przełamywanie barier językowych, łatwiejsze porozumiewanie się j. angielskim w pracy i w życiu prywatnym. Dzięki rozwojowi zdolności interpersonalnych i międzykulturowych przez kursantów, szkoła zyskała rozwijających się nauczycieli, którzy wykorzystując nabyte umiejętności, będą mogli nawiązywać kontakty z nauczycielami innych europejskich krajów, brać udział w realizacji projektów zagranicznych czy budować europejski wymiar placówki.

W ramach wyjazdu odbyło się też dwutygodniowe szkolenie metodyczne dla nauczyciela języka angielskiego E.Korzus „Methodology Revisited, Revitalised, Reenergised- Language Teaching Methodology”, które miało na celu doskonalenie warsztatu pracy na poziomie szkoły podstawowej. Udział w kursie pozwolił na rozwój umiejętności praktycznych i metodycznych w nauczaniu języka obcego, odkrywanie nowych strategii samokształceniowych czy efektywniejszego przekazywania wiedzy uczniom.

Trzecią z form doskonalenia było dwutygodniowe szkolenie dla koordynatora projektu K.Nawrot pt. „Technology Enhanced Learning.”. Kurs dotyczący wykorzystania ICT w nauczaniu przyczynił się do umiejętności integrowania nowoczesnych technologii i narzędzi ICT z metodami nauczania. Pozwolił poznać interesujące narzędzia i programy, wzmocnił umiejętność wykorzystania różnorodnego oprogramowania, technologii i narzędzi ICT dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów. Dzięki nowoczesnym technologiom szkoła staje się dla uczniów i ich rodziców, wychowanych we współczesnym społecznościowym świecie mediów, bardziej postępowa, nowoczesna i atrakcyjna.

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o różnorodności wyspiarskiej republiki, która swym niepowtarzalnym klimatem przyciąga gości, w tym polskich nauczycieli. Maltańczycy są bardzo przyjaznym narodem z bogatą tradycją i kulturą. W Europie sprawiają wrażenie „małego Dawida usiłującego pokonać potężnego Goliata”. To, jak bardzo są w tym skuteczni, mimo niewystarczających zasobów naturalnych, jest godna podziwu. Na różnorodność i zmienność Malty wpływ miało szereg elementów, dlatego dziś z jednej strony widzimy ślady rycerzy, pozostałości epoki megalitów, liczne zabytki, ale i nowoczesne technologie, jak odsalanie wody morskiej czy światową flotę handlową. Właśnie ta różnorodność, ale i kultywowanie tradycji, a także trudna historia państwa czynią z Malty ciekawy kierunek dla Polaków. Poznając inne kultury, sami stajemy się bogatsi. To bardzo istotny aspekt w pracy nauczycieli, bo to bogactwo mogą przekazać swoim uczniom, co jest dodatkową wartością dodaną realizowanego projektu. Miejmy zatem nadzieję, że kolejne planowane mobilności (mimo trwającej pandemii) będą miały szansę się odbyć. Przed uczestnikami projektu bowiem wizyta Job Shadowing w Hiszpanii oraz udział w kursach językowych, specjalistycznych, metodycznych i strukturalnych. Z każdym działaniem szkoła zmierza do powiększenia grupy szkół o standardzie europejskim, zyskujących miano nowoczesnej i innowacyjnej placówki.

 

maltaIMG 20210723 181708

maltaIMG 20210705 WA0001

maltaIMG 20210722 WA0000

maltaIMG 20210730 WA0019

malta20210704 132112