Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach programu Erasmus+ KA101 - informacje ogólne o projekcie "Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie"

18 wrzesień 2019

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie uzyskał dofinansowanie, ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, na realizację dwuletniego projektu „Mała wiejska szkoła w nowoczesnej i innowacyjnej Europie”.

Projekt, który będzie realizowany w ramach Akcji 1. Mobilność Edukacyjna, Edukacja Szkolna: Mobilność kadry edukacji szkolnej, rozpoczął się 1 sierpnia i będzie trwał do 31 lipca 2021 roku. Jego koordynatorem jest Katarzyna Nawrot, nauczyciel matematyki i informatyki, a wysokość pozyskanej dotacji wynosi 50 558 €.

Głównym celem projektu jest polepszenie jakości pracy placówki i nadanie jej wymiaru europejskiego, poprzez nabycie kompetencji zawodowych przez przedstawicieli kadry pedagogicznej i zarządzającej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie, dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Przygotowany plan działań pozwoli na zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez 16 nauczycieli, którzy po odbyciu 20 mobilności będą się dzielić zdobytymi doświadczeniami, wiadomościami i umiejętnościami oraz wdrażać je w proces nauczania i życie szkoły. Zaplanowane są zagraniczne szkolenia metodyczne, specjalistyczne, językowe oraz wizyta job shadowing w hiszpańskiej szkole Escola Salvador Sanromà w Llinars del Vallès koło Barcelony.

Szkolenia dotyczące wykorzystania ICT w nauczaniu przyczynią się do umiejętności integrowania nowoczesnych technologii i narzędzi z metodami nauczania oraz lepsze wykorzystanie ich w nauczaniu i kształtowaniu myślenia komputacyjnego i programowania, pozwolą poznać interesujące narzędzia i programy, wzmocnią umiejętność wykorzystania różnorodnego oprogramowania i narzędzi dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów. Nauczyciele dowiedzą się jak przyciągnąć i zmotywować do nauki uczniów wychowywanych we współczesnym społecznościowym świecie mediów i Internetu. Szkolenia odbędą się na Malcie oraz we Włoszech.

Kurs specjalistyczny, rozwijający kompetencje zawodowe jako nauczyciela metody Montessori odbędzie się we Włoszech. Pozwoli przygotować nauczycieli przedszkola do wdrożenia jednej z najlepszych metod edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, co da maluchom szansę wszechstronnego rozwoju z jednoczesnym wzrostem poczucia własnej wartości.

Kurs strukturalny w Finlandii, kraju, którego system edukacji uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie, pozwoli poznać codzienne życie fińskich szkół, nowoczesny system zarządzania i edukacji oraz instytucje w różnych sektorach edukacji. Da to szansę na wdrożenie najlepszych rozwiązań w sarnowskiej placówce.

Udział grupy nauczycieli w zagranicznych szkoleniach językowych Generaln English umożliwi rozwój i doskonalenie kompetencji językowych, lepsze rozumienie języka angielskiego, porozumiewanie się nim oraz przełamanie bariery językowej. Dzięki temu szkoła zyska rozwijających się nauczycieli, którzy będą swobodniej porozumiewać się i nawiązywać kontakty z nauczycielami innych europejskich krajów, brać udział w realizacji przyszłych projektów zagranicznych i szkoleniach. Kursy odbędą się w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.

Udział w projekcie będzie miał bardzo duży wpływ na nauczycieli, uczniów oraz wizerunek placówki w Sarnowie. Przyczyni się do poprawy jakości kształcenia i nada placówce europejskiego wymiaru poprzez stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, zarządzania i komunikacji międzynarodowej na miarę współczesnej Europy.