Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2021r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2021 r.
 Zakończenie I semestru  31 stycznia 2022r.
 Ferie zimowe  14 - 27 lutego 2022r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19  kwietnia 2022 r.
 Egzamin ósmoklasisty

 24 maja 2022r. - język polski
 25 maja 2022r.- matematyka
 26 maja 2022r. - język obcy nowożytny

 Zakończenie roku szkolnego
 24 czerwca 2022 r.
 Ferie letnie

 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DNI OPIEKUŃCZE ZAPLANOWANE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

12 listopada 2021r. - piatek po Święcie 11 listopada,

7 stycznia 2022r. - piątek po 6 stycznia (Święto Trzech Króli)

2 maja 2022r.

24, 25, 26 maja 2022r. (egzaminy ósmoklasisty)

1 czerwca 2022r. Dzień Dziecka

17 czerwca 2022r. dzień po Bożym Ciele

W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka  nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 - 16.00.