Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

19 październik 2018

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego  2 września 2019r.
 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2019 r.
 Zakończenie I semestru  26 stycznia 2020r.
 Ferie zimowe  13 – 26 stycznia 2020 r.
 Wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
 Egzamin ósmoklasisty

 21 kwietnia 2020r. - język polski
 22 kwietnia 2020r.- matematyka
 23 kwietnia 2020r. - język obcy nowożytny

 Zakończenie roku szkolnego
 26 czerwca 2020 r.
 Ferie letnie

 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

2  listopada 2018r.

2 maja 2019r.

31 maja 2019r.  (Festyn rodzinny)

 

W dni wolne od zajęc dydaktycznych sprawowana jest opieka  nad uczniami zgodnie z potrzebami rodziców w godzinach pracy świetlicy od 7.00 - 16.00.