Jadłospis


 DATA

OBIAD

 12.11.2018

Poniedział‚ek

 13.11.2018

Wtorek

Makaron z truskawkami, kompot

/1, 10/

 14.11.2018

Ś›roda

Zalewajka z kiełbasa i ziemniakami, chleb, kompot

/1, 7,9,10/

 

15.11.2018

Czwartek

Filet z indyka panierce, ziemniaki, fasolka szparagowa z masłem, kompot

/1,3,7, 9,10/

 

16.11.2018

piątek

Kotlet rybny, ziemniaki z koperkiem, surówka z kapusty kiszonej z marchewką, kompot

/1,3,4,7,9/

 

ALERGENY WYSTĘPUJĄ„CE W POSIŁKACH:

1. Zboża zawierają…ce gluten.

2. Skorupiaki i produkty pochodne.

3. Jaja i produkty pochodne.

4. Ryby i produkty pochodne.

5. Orzechy ziemne, arachidowe i pochodne.

6. Soja i pochodne.

7. Mleko i produkty pochodne.

8. Orzechy tj.: migdał‚y, orzechy laskowe, wł‚oskie, pistacje.

9. Seler i produkty pochodne.

10. Sezam i produkty pochodne.

11. Dwutlenek siarki.

12. Łubin i pochodne.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywnoś›ci, które ze szczególnym uwzglę™dnieniem alergenów, muszą… być‡ ł‚atwo dostępne tak aby rodzic miał‚ świadomość‡, że w odniesieniu do danej żywnoś›ci wystę™pują… kwestie zwią…zane z alergiami i nietolerancją… pokarmową. W zwią…zku z powyższym przy jadł‚ospisie bę™dzie można znaleść‡ spis alergenów, a przy każdym dniu numer alergenu jaki zawiera danie.