Samorząd Uczniowski

02 wrzesień 2018

 W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Na bieżąco odpowiada na prośby o pomoc. Rokrocznie wspiera akcję na rzecz rodzinnych domów dziecka "Góra grosza" czy schroniska dla zwierząt. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.

 

   SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący           - Tomasz Nicpoń

Zastępcy                        - Mateusz Trzcionka

 

Członkowie                     - Natalia Adamczyk

                                          - Zofia Kiciak

                                          - Karol Kiciak

                                          - Krzysztof Horwat

                                          - Michał Czyż

                                          - Bartosz Śliwa

                                          - Paweł Cisowski

                                          - Anna Jewak

                                          - Wiktoria Mantykiewicz

                                          - Karol Potępa

                                          - Emilia Korzeb

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: 
p.
Anna Majka, p. Paweł Siuliński

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie przy Samorządzie uczniowskim działa SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU pod opieką 
p. Aleksandry Czapli, p. Olga Barańska - Kocot.    
 
http://psary.pl/www/epsary/spsarnow/wolontariat