Rada Rodziców

12 wrzesień 2018

Rady Rodziców wspierają działania wychowawcze i opiekuńcze szkoły i przedszkola
oraz uczestniczą w realizacji ważnych zadań.

 

 

 Rada Rodziców Szkoły Podstwowej im. Alfreda Szklarskiego

 

Przewodnicząca: Pani Aneta Kalińska

Zastępca: Pani Weronika Wortolec-Oraczewska

Skarbnik: Pani Alicja Meszek

Protokolant: Pani Agnieszka Nicpoń

 


 

 

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego im. Kubusia Puchatka

 

Przewodniczący: Pani Marta Podsiadło

Zastępca: Pani Paulina Niemczyk

Skarbnik: Pan Robert Podsiadło

Protokolant: Pani Justyna Jędruszek