Nauczyciele

01 wrzesień 2018

 

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOT
 mgr Małgorzata Barańska  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
 w Sarnowie
 mgr Agnieszka Regulska

 wicedyrektor, edukacja przedszkolna, nauczyciel
 wspomagający

 mgr Olga Barańska-Kocot  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I A,
  pedagog
 mgr Aleksandra Czapla  edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I B,
  pedagog

 mgr Anna Bogacka  muzyka, plastyka, wychowawca kl. V B,
 mgr Małgorzata Borowiecka  język polski, wychowawca kl. VII B,
 mgr Anna Majka  matematyka, technika, zajęcia komputerowe, 
 informatyka, wychowawca kl. VA

  mgr Anna Matusik

 język angielski
 mgr Katarzyna Nawrot  matematyka, informatyka, wychowawca kl VIII A
 mgr Elżbieta Grochowina  edukacja wczesnoszkolna, język angielski,
 wychowawca kl. II A ,
 mgr Ewa Korzus
 w zastępstwie za
 mgr Magdalenę Knapik
 język angielski, wychowawca kl. VI
 mgr Elżbieta Kopka  zajęcia logopedyczne,
 mgr Andrzej Olszewski
 w zastępstwie za
 mgr Katarzynę Dyjak
 wychowanie fizyczne, przyroda,
 mgr Magdalena Trzcionka  religia
 mgr Agata  Niemczyk

 edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III,

 mgr Halina Piech-Ciężadło

 edukacja wczesnoszkolna, biblioteka,
 wychowawca kl. II B,

 mgr Wioletta Mokosa
 język polski, etyka, wychowawca kl IV,
 mgr Marcin Szymonek  wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VIIIb
 mgr Maria Olszewska  wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe
 mgr Sylwia Stachowska
 
 historia, zajęcia świetlicowe,
mgr Krzysztofa Kopka

 historia, wychowanie do życia w rodzinie,
 nauczyciel wspomagający, zajęcia świetlicowe, 
 wychowawca kl. VIIa

 mgr Jarosław Ścisło
 fizyka. edukacja dla bezpieczeństwa,
 mgr Adrianna
 Langer-Kopecka
 chemia, biologia
 mgr Paweł Siuliński
 w zastępstwie za
 mgr Katarzynę Dyjak
 geografia
mgr Katarzyna Pilch
 język niemiecki,
 mgr Barbara Grabowska
 edukacja przedszkolna,
 mgr Wioletta Wróbel

 edukacja przedszkolna,
 wychowawca grupy "Mądre Sowy"

mgr  Magdalena Łągowik     
 w zastępstwie za

 mgr Jolantę Zygmunt
 edukacja przedszkolna,
 wychowawca grupy "Maleństwa""
 mgr Anna Łubowska  edukacja przedszkolna,
 wychowawca grupy "Tygryski"
 mgr Jacek Grzywnowicz  gimnastyka korekcyjna