Baza szkoły

23 październik 2009
 • 9 sal lekcyjnych  wyposażonych w elektryczny ekran, rzutnik i laptopa lub  tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem i laptopem

 


 • świetlica wyposażona w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu "Radosna szkoła"

 

 • sala komputerowa - 15 stanowisk

 • stołówka


 • sala gimnastyczna

 • sekretariat

 • gabinet dyrektora

 • gabinet logopedy i pedagoga


 • gabinet profilaktyki medycznej i pomocy przedlekarskiej

 • 2 szatnie i indywidualne szafki

 • biblioteka

 

 • pokój nauczycielski
 • gabinet prezesa ZNP

 

 • boisko wielofunkcyjne

 • plac zabaw

 • 6 toalet,
 • kotłownia.