BICIE REKORDU W JEDNOCZESNEJ RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ