Ziemia księga przeszłości-spotkanie z archeologiem

21 styczeń 2018

Jest wiele nauk wspierających historię. Jedną z ciekawszych jest archeologia. Uczniowie klasy IV oraz V b mieli okazję poznać tajniki pracy archeologa. Do naszej szkoły przybyła pani Aleksandra Rogaczewska z Muzeum Zagłębia w Będzinie, która przybliżyła dzieciom swój zawód. Podczas zajęć dzieci mogły się przekonać, że warto szanować zabytki, by przy pomocy odkrytych w ziemi przedmiotów zgłębiać wiedzę i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. Podczas zajęć dzieci zobaczyły najstarsze zdjęcie z Będzina, zabytki ceramiki pucharów lejkowatych czy amfor kulistych oraz wiele innych, nietypowych znalezisk.  Pani Aleksandra Rogaczewska przybliżyła dzieciom zabytki archeologiczne znalezione na terenie ziemi będzińskiej. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Szlakiem mojej małej ojczyzny”, realizowanej przez panią Krystynę Kiciak oraz Małgorzatę Borowiecką.