SZKOŁA MARZEŃ

16 marzec 2015
Projekt  „Szkoła marzeń”, dofinansowany z unijnego programu Kapitał Ludzki, jest realizowany w klasach IV – VI. Uczestniczący w nim uczniowie mogą korzystać w okresie od listopada 2013 roku do czerwca 2015 roku  z zajęć logopedycznych, dziennikarskich i teatralnych połączonych z udziałem w warsztatach  oraz przedstawieniach teatralnych i operowych. Uczniowie biorą udział również w zajęciach rozwijających i wyrównawczych z matematyki, przyrody, informatyki,  języka angielskiego, muzyczno – tanecznych oraz zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Dodatkowo w ramach projektu organizowane są również zajęcia psychologiczno – pedagogiczne. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzyma nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia w/w zajęć.

Projekt  „Szkoła marzeń”, dofinansowany z unijnego programu Kapitał Ludzki, jest realizowany w klasach IV – VI. Uczestniczący w nim uczniowie mogą korzystać w okresie od listopada 2013 roku do czerwca 2015 roku  z zajęć logopedycznych, dziennikarskich i teatralnych połączonych z udziałem w warsztatach  oraz przedstawieniach teatralnych i operowych. Uczniowie biorą udział również w zajęciach rozwijających i wyrównawczych z matematyki, przyrody, informatyki,  języka angielskiego, muzyczno – tanecznych oraz zajęć z zakresu edukacji regionalnej. Dodatkowo w ramach projektu organizowane są również zajęcia psychologiczno – pedagogiczne. Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzyma nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia w/w zajęć.

Zajęcia regionalne

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie w ramach zajęć regionalnych z projektu ,,Szkoła Marzeń’’ odwiedzili Gminną Bibliotekę w Sarnowie. Celem naszej wizyty było poznanie księgozbioru związanego z regionem w którym mieszkamy – Zagłębiem Dąbrowskim oraz gminą Psary. Pani bibliotekarz Krystyna Białas wyjaśniła nam, czym jest monografia. Dowiedzieliśmy się, że jest to obszerne, możliwie szczegółowe, opracowanie dziejów miejscowości, opierające się na źródłach bibliotecznych, historycznych. Wiele miejscowości naszej gminy ma takie monografie: Sarnów, Psary, Strzyżowice, Preczów, Gródków i Góra Siewierska. Opracował je pisarz, regionalista i kronikarz - Pan Bolesław Ciepiela. Praca nad taką monografią jest bardzo trudna, wymaga ogromnej wiedzy i cierpliwości ze strony jej twórcy. Trzeba spędzić wiele godzin na rozmowach z mieszkańcami danego terenu, gromadzić dokumenty i zdjęcia.  Takie opracowanie dostarcza nam informacji o tym, jak mieszkańcy żyli, czym się zajmowali, gdzie pracowali i gdzie się uczyli. Podczas zajęć oglądaliśmy również książki poświęcone walorom krajobrazowym naszej gminy i początkom górnictwa na tych terenach. Wizyta w bibliotece uświadomiła nam, jak ważne jest pielęgnowanie wiedzy o historii naszej Małej Ojczyzny – Gminie Psary.

"Osobliwości świata przyrody"

Zajęcia rozwijające zainteresowania „ Osobliwości świata Przyrody”   są realizowane w ramach projektu „Szkoła Marzeń”. Celem  zajęć jest zaszczepienie wśród uczniów mody na eksperymentowanie i rozbudzanie wśród nich pasji naukowych i badawczych. Na  zajęciach uczniowie wykonują ciekawe doświadczenia i eksperymenty. Celem zajęć jest również uczenie  współdziałania w zespole i kształtowanie właściwej postawy. W ramach projektu uczniowie wyjeżdżają  na Uniwersytet Śląski na warsztaty przyrodnicze – „Osobliwości Świata Fizyki”. Uczniowie biorący udział w zajęciach rozwijających zainteresowania zaprezentowali przedszkolakom pokaz doświadczeń przyrodniczych a także wzięli udział w sesji naukowej w Szkole Podstawowej w Sarnowie.

   

 

Zajęcia rozwijające z matematyki

W ramach projektu „Szkoła Marzeń” uczniowie klas IV-V raz w tygodniu biorą udział w zajęciach rozwijających z matematyki. Podczas zajęć rozwiązują zadania z różnych konkursów matematycznych, układają tangramy oraz różnego typu łamigłówki logiczne, grają w gry matematyczne, rozwiązują Sudoku. Uczniowie chętnie korzystają z różnych pomocy dydaktycznych oraz przygotowanych materiałów. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach, przygotowanie do konkursów, ukazanie przydatności wiedzy i umiejętności matematycznych w życiu codziennym oraz rozwijanie logicznego myślenia.

 

 

Zajęcia dziennikarskie

Podczas zajęć dziennikarskich w ramach projektu Szkoła Marzeń, który jest realizowany m.in. w Szkole Podstawowej W Sarnowie utworzyła się redakcja dziennikarzy. Podzieliliśmy między sobą funkcje w zespole. Każdy ma inne zainteresowania, ale łączy nas jedno- pasja do dziennikarstwa. Współpracujemy od stycznia. Na kolegiach dziennikarskich spotykamy się co drugi poniedziałek przez dwie godziny lekcyjne. Spotkania dzielimy na dwie części: teoretyczną (tu uczymy się  teorii dziennikarstwa) i praktyczną (ćwiczymy pisanie, szukamy informacji, planujemy pracę). Odbyliśmy już jedno spotkanie z p. redaktor Iwoną Kwaśny z Radia Katowice. Byliśmy także w katowickiej rozgłośni. Zajęcia te są finansowane z Funduszy Unijnych. To jedno z zadań w ramach realizacji projektu ''Szkoła Marzeń''. Pani Agnieszka, nasza opiekunka czujnym okiem śledzi i nadzoruje nasze działania. Pierwszym efektem naszej wielomiesięcznej pracy jest ośmiostronicowe wydanie gazetki. Staraliśmy się, aby zgromadzić w niej treści, które ściśle wiążą się z tytułem pisemka- Fakty i Kontakty. Fakty to inaczej aktualności, wydarzenia i informacje, a kontakty to wszystko to, co dotyczy relacji między ludźmi oraz tego, co stworzył człowiek w ramach jego działalności kulturotwórczej (np. recenzje, rozrywka).Planujemy, aby ośmiostronicowy ,,FiK" ukazywał się co trzy miesiące. Taka częstotliwość publikowania sprawi, że nasze pisemko stanie się kwartalnikiem. Zawsze będziemy dbać o to, aby można było czytać teksty z różnych gatunków dziennikarskich. Utrwalimy bieżące wydarzenia i zapełnimy dział z rozrywką tak, że nasz czytelnik będzie FiKał z radości ;)

   

  

 

Zajęcia z Edukacji Regionalnej

Mając na uwadze dobro oraz wszechstronne wykształcenie naszych najmłodszych, wszystkie Szkoły Podstawowe w Gminie w minionym roku szkolnym brały udział w finansowanym przez Unię Europejską (a konkretnie Kapitał Ludzki) projekcie Szkoła Marzeń. Dzięki niemu przywróciliśmy Edukację Regionalną na nowo do szkół.
Projekt ten miał na celu nie tylko aktywizację uczniów ale również ich rodziców i wybranych organizacji gminnych.
Zajęcia z edukacji regionalnej odbywały się regularnie - raz w tygodniu, od początku bieżącego roku do końca czerwca. Planowane są również zajęcia na przyszły rok szkolny. Uczniowie w kameralnym gronie (każda grupa liczyła 10 osób) zgłębiali wiedzę na temat Gminy Psary, Powiatu Będzińskiego, Województwa Śląskiego oraz Zagłębia Dąbrowskiego. Systematycznie wykonywane były różne projekty oraz zadania poszerzające wiedzę uczniów o regionie, między innymi: wykonanie plakatu o Zagłębiu Dąbrowskim, rysowanie herbów pobliskich jednostek administracyjnych oraz herbów rodowych, drzew genealogicznych, pisanie sprawozdań z przebytych wycieczek, oglądanie filmów historycznych o Będzinie i jego zabytkach. W każdej ze szkół prowadzona również jest specjalna kronika upamiętniająca najważniejsze i  najciekawsze lekcje oraz wycieczki. Warto wspomnieć, że Projekt zakładał kilka specjalnych wyjazdów w ciągu roku, stąd uczniowie mieli możliwość wyjazdu do różnych miejsc. Chętni byli w:

1. Muzeum Etnograficznym w Chorzowie, gdzie uczestniczyli w specjalnej lekcji pt. „W starej szkole”.
2. Będzinie – gdzie zwiedzali Zamek, Pałac Mieroszewskich oraz nowo otwarte Podziemia.
3. Muzeum Śląskim – tam najmłodsi uczestniczyli w lekcji muzealnej.
4. Siewierzu – tam uczestnicy oglądali specjalny pokaz rycerski oraz prezentację zamku.

Dzieci i młodzież uczęszczając na zajęcia z edukacji regionalnej miała okazję zaznajomić się z położeniem geograficznym swej miejscowości, jej pięknem przyrody, tradycjami, historią, zabytkami kultury, ale oprócz rzeczy widocznych poznać również zwyczaje i obrzędy pielęgnowane przez pokolenia w miejscu ich zamieszkania. Wszyscy uczestnicy zajęć przychodzili na nie chętnie i z ochotą. Mieli świadomość, że lekcje prowadzone są dla ich dobra, aby mogli się rozwijać i poszerzać zdobytą wiedzę na innych przedmiotach.

 

 

Zajęcia: Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

W ramach projektu „Szkoła marzeń” odbywają się zajęcia z pedagogiem z zakresu pomocy psychologiczno-pedagagicznej.  Podczas  zajęć uczniowie klas IV-VI poznają terminy: tolerancja, asertywność, system wartości, autorytet. Uczą się zasad prawidłowej komunikacji, rozmawiają o tolerancji i jej granicach, tworzą obraz dobrego kolegi, którym chcieli by być. Dyskutują na przeróżne tematy, takie jak:  zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, różnice damsko-męskie, prawa dziecka. Oglądają filmy profilaktyczne, odgrywają scenki, poznawają metodę dramy, próbują swoich sił w pantomimie. Tworzą przeróżne prace indywidualne i grupowe.  Zajęcia obejmują wszystkich uczniów starszych klas. Różnorodne metody, pozwalają nie tylko poznać siebie nawzajem, ale także zintegrować zespół klasowy, pozwalalają nie tylko ciekawie spędzać swój czas, ale również uczyć się poprzez zabawę.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

W zajęciach wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Szkoła Marzeń” wzięły udział dzieci z klasy V i VI. Celem zajęć było przezwyciężenie trudności związanych z samodzielną pracą i uczeniem się dzieci, wskazanie sposobów efektywnego uczenia się, doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (w tym multimedialnych) oraz uzupełnienie wiedzy uczniów. Realizacja tego zadania polegała na zorganizowaniu pomocy w odrabianiu zadań domowych i wyrównywania poziomu wiedzy z matematyki. Podczas zajęć dzieci korzystały z wielu pomocy naukowych udostępnionych zarówno przez placówkę jak i przygotowanych przez nauczyciela i tak o to miały do dyspozycji gry multimedialne, kostki domina, tangramy, figury i bryły geometryczne, karty tematyczne do gry w wojnę, Piotrusia oraz gry planszowe. Dzięki tym pomocom uczniowie uczyli się matematyki poprzez zabawę i nawet nie zauważały jak dużą wiedzę przyswoiły podczas takich zajęć. Wyniki osiągnięte przez dzieci utwierdzają nas w przekonaniu o trafności działającej pomocy w odrabianiu zadań domowych, wyrównywaniu wiedzy z matematyki i korekty zachowań.

 

Zajęcia rozwijające z informatyki

W zajęciach rozwijających z informatyki uczestniczą uczniowie klas IV-VI. Celem zajęć jest podniesienie kultury informatycznej uczniów poprzez wyrabianie i kształtowanie nawyków zdobywania wiedzy przy zastosowaniu nowych osiągnięć techniki. Poznanie możliwości wykorzystywania komputera w nauce. Podczas zajęć uczniowie poznają nowe programy, tworzą prezentacje, uczą się obrabiać grafikę, budować strony www. Realizacja tych zadań przyczyni się nie tylko do wzrostu ich kompetencji informatycznych, ale również do rozwijania wyobraźni, planowania, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i wyciągania logicznych wniosków. Uczniowie nauczą się korzystać z komputera w celu zdobywania wiedzy, opracowywania materiałów i projektów.  Wykorzystują Internet w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji. Kształtują umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów ( tworzenia tekstów, rysunków, wyszukiwania i gromadzenia informacji) przy użyciu komputera. Uczniowie poznają korzyści i zagrożenia, jakie związane są z technologią informacyjną, a zwłaszcza z Internetem.

  

 

Zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego są realizowane w ramach projektu: „Szkoła marzeń”. Celem zajęć jest rozwinąć zdolności czytania, słuchania, pisania oraz komunikowania się w języku obcym. Podczas zajęć uczniowie mają możliwość pogłębić swoją wiedzę zdobytą na lekcjach, co umożliwi rozwijanie zainteresowań, zwiększy wiedze uczniów o świecie oraz ułatwi zrozumieć znaczenie słowa: „Jestem Europejczykiem”. Podczas zajęć rozwijających zainteresowania uczniów główny nacisk jest na komunikację znaną metodą: „ The Callan Method”. Ponadto, uczniowie współpracują w grupach przy pomocy materiałów naukowych, które urozmaicają zajęcia. Na zajęciach wyrównawczych uczniowie przyswajają zagadnienia gramatyczne, praktykują rozumienie tekstów słuchanych, czytanych oraz utrwalają poznane słownictwo poprzez gry edukacyjne.