Poznaj receptę na lepszą pamięć!

22 styczeń 2013

Sarnów, 21.01.2013r.
Projekt „Sposoby na szybkie i efektywne uczenie się – dzieci powinny je znać!” to kolejne przedsięwzięcie, w którym mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej w Sarnowie. W programie zajęć pozalekcyjnych można znaleźć takie zagadnienia jak techniki wspomagające zapamiętywanie ( mnemotechniki), mapy myśli oraz kinezjologia edukacyjna według Paula Dennisona. Zajęcia te maja na celu poprawę pamięci oraz koncentracji uwagi, rozwój wyobraźni, skuteczne zapamiętywanie różnorodnych informacji takich jak: definicje, daty, wydarzenia, nazwiska. Dzieci podczas kursu zdobywają wiedzę na temat budowy i funkcji umysłu, procesów zapamiętywania, przypominania i zapominania. Omawiane są takie zagadnienia jak na przykład wykorzystanie wyobraźni w procesie uczenia się oraz funkcjonowanie pamięci. Sprawnie działająca pamięć jest przecież bardzo ważna dla każdego człowieka. Każdy z nas codziennie z niej korzysta, ale nie wszyscy wiemy jak działa, dlaczego pewne informacje szybko zapamiętujemy, a z innymi mamy problem. Dlatego też trenerzy ze Szkoły Pamięci Wojakowskich proponują ćwiczenia rozwijające pamięć i umiejętności uczenia się.
Aby nasza pamięć zawsze była w dobrej kondycji, na kursie trenerzy omawiają i uczą jak korzystać z mnemotechnik takich jak metoda Łańcuszkowa, Metoda Lokalizacji i Symboli. Mnemotechnika narodziła się już w starożytnej Grecji, około 500 roku p.n.e. i była używana między innymi przez retoryków do wygłaszania długich przemówień czy poetów deklamujących swoje obszerne poematy. Mnemotechniki mają wiele zalet, miedzy innymi to, że są uniwersalne. Można je wykorzystywać w nauce języków obcych, innych przedmiotów, a także w naszym codziennym życiu, do zapamiętywania nazwisk, nazw, numerów telefonów, kont bankowych, dat.


Kolejnym zagadnieniem poruszanym na kursie jest kinezjologia edukacyjna Dennisona, zwana również Gimnastyką Mózgu. Jest to metoda, która poprzez różne ćwiczenia ruchowe ma za zadanie wspieranie naturalnego rozwoju człowieka. Proponowane ćwiczenia aktywizują wszystkie części mózgu. Celem tej metody jest wspomaganie uczenia się, usuwanie blokad w mózgu i ciele, które są przyczyną trudności w nauce czytania i pisania, usprawnianie zdolności widzenia, słyszenia, czytania i pisania, koncentracji, a także  wykształcenie motywacji i pozytywnego myślenia oraz wzmacnianie w dążeniu do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.
W wielu szkolnych sytuacjach uczniowie w procesie zapamiętywania i przypominania informacji wspomagają się notatkami, dlatego też na kursie dzieci poznają, odmienną od tradycyjnej, metodę notowania, odwołującą się do podstawowych  czynności mózgu czyli mapy myśli (mind map). Mapy myśli ułatwiają koncentrację, zapamiętywanie, wyzwalają kreatywność, umożliwiają lepsze rozumienie tekstu oraz pozwalają zaoszczędzić czas. Są również przydatne podczas przygotowywania i przeprowadzenie wykładów i wystąpień publicznych.
Trenowanie pamięci nie tylko przydaje się tym, którzy mają z nią problem, ale również osobom, które z łatwością przyswajają sobie pewne informacje. Należy stymulować ją przez całe życie. Jeśli używamy intensywnie mózgu, jego funkcje ulegają trwałej poprawie. Dzięki temu kursowi uczniowie zdecydowanie szybciej będą mogli przyswoić sobie szkolną wiedzę, a poznany materiał będzie trwalej zapamiętany. Dzięki poznanym metodom zapamiętywanie może być przyjemne i nie musi wiązać się z „wkuwaniem” materiału na pamięć.

Trener - Anna Antczak