działalność pozalekcyjna

03 lipiec 2018


 

Zajęcia dodatkowe (rozwijające, wyrównawcze)

prowadzone przez nauczycieli w klasach I-III w roku szkolnym 2017/2018

Klasa I – czwartek godz. 11.50 - 12.35,  piątek godz. 12.45 - 13.30

Klasa II - poniedziałek godz. 11.50 - 12.35,  wtorek godz. 12.45 – 13.30

Klasa III a - poniedziałek godz. 11.50 – 12.35, środa godz. 12.45 - 13.30

Klasa III b– poniedziałek godz. 11.50 - 12.35, środa godz. 11.50 - 12.35

Zajęcia dodatkowe (rozwijające, wyrównawcze)

prowadzone przez nauczycieli w klasach IV - VI w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia rozwijające z języka polskiego – poniedziałek godz. 13.40 - 14.25

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego – czwartek godz. 12.45 – 13.30

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego – poniedziałek godz. 13.40 – 14.25

- środa godz. 12.45 - 13.30

Zajęcia z języka angielskiego - Innowacja pedagogiczna - czwartek godz. 12.45 - 13.30

Zajęcia rozwijające z matematyki – wtorek godz. 13.40 – 14.25

Zajęcia rozwijające z matematyki – środa godz. 12.45 – 13.30

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – poniedziałek godz. 13.40 - 14.25

Zajęcia sportowe - SKS – środa godz. 7.00 – 7.45  (dziewczynki klasa V i VI)

- czwartek godz. 7.00 – 7.45  (dziewczynki klasa V i VI)

Zajęcia sportowe – SKS - wtorek godz. 13.40 - 14.25 (chłopcy klasa V i VI)

- piątek godz. 13.40 - 14.25 (chłopcy klasa V i VI)

Kółko przyrodnicze – wtorek godz. 12.45 – 14.25,  czwartek godz. 13.40 - 14.25

Zajęcia muzyczne – wtorek godz. 7.15 – 7.45

Zajęcia rozwijające z historii – poniedziałek godz. 12.45 – 13.40

Zajęcia komputerowe - piątek - godz. 12.45 - 14.25

Zajęcia dziennikarskie - czwartek godz. 13.40 - 14.25

Zajęcia dodatkowe z religii – środa godz. 13.40 – 14.25

Zajęcia z pedagogiem – poniedziałek godz. 9.50 – 11.50

wtorek godz. 9.50 – 11.50

środa godz. 11.50 – 12.50

czwartek godz. 8.45 – 12.45

piątek godz. 8.00 – 12.00

Zajęcia logopedyczne – środa godz. 11.50 – 12.35 (grupa 2)

12.45 - 13.30 (grupa 3)

czwartek godz. 12.45 - 13.30 (grupa 4)

piątek godz. 12.45 – 13.30 (grupa1)

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez trenerów spoza szkoły

 

Zajęcia teatralne - środa 12.45 - 13.30

 

Szermierka

poniedziałek - godz. 15.00 - 16.30

piątek - godz. 15.30 - 17.00

 

Język angielski – zajęcia opłacane indywidualnie przez rodziców.

poniedziałek godz. 12.45 – 13.30 ( klasa III a)

poniedziałek godz. 13.40 - 14.25 (klasa IV)

wtorek godz. 12.45 – 13.30 ( klasa III a)

wtorek godz. 13.40 - 14.25 (klasa IV)

środa godz. 12.45 – 13.30  (klasa III a)

środa godz. 13.40 – 14.25 (klasa III b)

czwartek godz. 12.45 – 13.30  (klasa III a)

czwartek godz. 13.40 – 14.25 (klasa III b)

Zajęcia taneczne - opłacane indywidualnie przez rodziców

HIP-HOP - zajęcia opłacane indywidualnie przez rodziców

czwartek godz. 14.30 - 15.30


"SZKOŁA MARZEŃ" - plan zajęć w roku szkolnym 2014/2015 

Ośrodek Kultury w Sarnowie zaprasza :

  • na zajęcia plastyczne w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00
  • na zajęcia teatralne, odbywające się w Szkole Podstawowej w Sarnowie, w poniedziałki  w godz. 13.00-14.00